PL EN


2015 | 251 | 79-91
Article title

Sieci logistyczne w naukach o zarządzaniu

Authors
Content
Title variants
EN
Logistic networks in management sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wskazano różne podejścia do definiowania sieci, atrybuty wynikające z teorii sieci i teorii grafów, a w konsekwencji zaproponowano definicję sieci logistycznych wraz z propozycją ich klasyfikacji.
EN
Different attempts at defining the network were indicated in the article. Networks were characterised, according to attributes resulting from the theory of the network and of the theory of graphs. In consequence a definition of logistic networks was offered along with the proposal of their classification.
Year
Volume
251
Pages
79-91
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
References
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), „Coopetition” in Business Networks – Cooperate and Compete Simultaneously, “Industrial Marketing Management”, Vol. 29, s. 411-426.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa, s. 95.
 • Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, 9, s. 10-23.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kulwer, Warszawa.
 • Dowling M.J., Roering W.D., Carlin B.A., Wisniewski J. (1996), Multifaceted Relationships under Coopetition. Description and Theory, “Journal of Management Inquiry”,Vol. 5, No. 2, s. 155-167.
 • Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Snehota I. (2011), Managing Business Relationships, Wiley, Chichester.
 • Freeman L. (2006), The Development of Social Network Analysis, Empirical Press, Vancouver.
 • Haberberg A., Rieple A. (2001), The Management of Organization, Financial Times-Prentice Hall, Harlow.
 • Hagel J. III, Brown J.S. (2007), Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, One Press, VIP Harward Business School Press, Helion, Gliwice.
 • Hakansson H., Havila V., Pedersen A. (2000), Learning in Networks, “Industrial Marketing Management”, Vol. 28(5), s. 443-452.
 • Jayant A. (2013), Evaluation of 3PL Service Provider in Supply Chain Management: An Analytic Network Process Approach, “IJBIT”, Vol. 6 (2), s. 78-81.
 • Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C. (1997), Competition, Cooperation, and the Search for Economic Rents: A Syncretic Model, “Academy of Management Review”, Vol. 22(1), s. 110-141.
 • Lechner Ch., Dowling M., Welpe I. (2006), Firm Networks and Firm Development: The Role of The Relational Mix, “Journal of Business Venturing”, Vol. 21, s. 514-540.
 • Romanowska M. (1992), Sojusze strategiczne przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1-2, s. 103-115.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Sydow J. (1992), Strategische Netzwerke. Evolution und Organisation, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Szołtysek J. (2015), Pryncypium logistyki, „Logistyka”, 1, s. 70-72.
 • Świerczek A. (2007), Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, „Logistyka”, nr 1, s. 74-77.
 • Thompson J.L., Richardson B. (1996), Strategic and Competitive Success: Towards a Model of the Comprehensively Competent Organization, “Management Decision”, Vol. 34. s. 5-19.
 • Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, 2, s. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f8ebb197-d7b3-4399-8d85-4b906f0a33e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.