PL EN


2016 | 270 | 112-120
Article title

Grywalizacja jako element marketingu personalnego na przykładzie sił zbrojnych USA

Authors
Content
Title variants
EN
Gamification as personal marketing element on the example of the armed forces of the USA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest wprowadzeniem do opisu zjawiska grywalizacji (gamifikacji) w rekrutacji osób pełniących służbę w siłach zbrojnych na przykładzie armii USA. Rozważania rozpoczynają się od naszkicowania istoty marketingu personalnego, następnie przytoczono definicje grywalizacji, by przejść do opisu jednego z najważniejszych narzędzi tej metody, jaką – dla Sił Zbrojnych USA – jest gra America’s Army. Gra ta jest wirtualnym symulatorem zawodu żołnierza US Army. Zapewnia realistyczną rozgrywkę, dzięki której gracz może zostać zachęcony do podjęcia zawodu amerykańskiego żołnierza. America’s Army jest ważnym narzędziem rekrutacji na labilnym i wymagającym rynku pracy.
EN
The article constitutes the introduction for the description of the issue of gamification in the recruitment process of people, who begin their service in the armed forces on the example of the US Army. The article starts with sketching the core meaning of personal marketing, then the definition of gamification was presented and next – the description of one of the most important tools of this method – which for the USA Armed Forces of the game entitled America’s Army. The game is the virtual simulator of the profession of the US Army soldier. It provides the user with realistic game, thanks to which they may be encouraged to try to follow the profession of an American soldier. America’s Army is the important recruitment tool on the unstable and demanding job market.
Keywords
Year
Volume
270
Pages
112-120
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
References
 • Baruk I. (2013), Zewnętrzny marketing personalny jako element holistycznej orientacji organizacji, „Marketing instytucji naukowych i badawczych”, nr 3 (9)/2013.
 • Baruk A.I. (2006) Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Cunningham C., Zichermann G. (2011), Gamification by Design. Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps, O’Reilly Media, Sebastopol.
 • Dewalska-Opitek A., Strzelczyk-Łucka J. (2012), Znaczenie Employer Brandingu w procesie zarządzania talentami przedsiębiorstwa w świetle wyników badań empirycznych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 115.
 • Hobbes T. (2009), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Aletheia, Warszawa.
 • McLeroy C. (2008), History of Military Gaming, „Soldiers Magazine”, nr 4-6.
 • Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion, Gliwice.
 • Wellman A. (2009), Przez zabawę do armii, „Polska Zbrojna”, nr 3.
 • Wrona K. (2013), Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, „Marketing i Rynek”, nr 10.
 • Wytrążek W. (2011), Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych [w:] P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski (red.), Podstawy naukoznawstwa, KUL, Lublin.
 • [www 1] Falkowski A. Islamskie granie, czyli jak to robią na Bliskim Wschodzie,96,0,1483872.html.
 • [www 2] http://b2b.gamfi.pl/pl/textpage/grywalizacja-w-rekrutacji,54.html.
 • [www 3] http://blogs.clicksoftware.com/clickipedia/top-25-best-examples-of-gamification-in-business/.
 • [www 4] http://cenabiznesu.pl/-co-to-jest-grywalizacja.
 • [www 5] http://erecruiter.pl/blog/grywalizacja-jako-niecodzienne-metody-rekrutacji-iselekcji-pracownikow/.
 • [www 6] http://grywalizacja24.pl/loreal-a-grywalizacja-rekrutacji/.
 • [www 7] http://hrstandard.pl/2014/10/02/graj-w-rekrutacje/#more-32137.
 • [www 8] http://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_personalny.
 • [www 9] http://sjp.pwn.pl/sjp/gra;2462662.html.
 • [www 10] Szwarcbach P. Gamifikacja skuteczna, ale czy opłacalna? http://manager.money.pl/strategie/case_study/artykul/gamifikacja;skuteczna;ale;czy;oplacalna.
 • [www 11] http://www.americasarmy.com.
 • [www 12] http://www.americasarmy.pl/artykul/Jak-zaczac-w-AA3/1446.
 • [www 13] http://www.gamesfirst.com/index.php?id=933.
 • [www 14] http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=1799.
 • [www 15] http://www.gry-online.pl/S018.asp?ID=396.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f90c01c0-b08c-4fd3-88a2-9392a4f1ad32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.