PL EN


2016 | 272 | 153-164
Article title

Innowacyjność sektora usług w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Innovativeness of the service sector in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące istoty i specyfiki innowacji w sektorze usług, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanych rodzajów innowacji (procesowych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych). Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjności sektora usług w Polsce oraz wskazanie egzo- i endogenicznych źródeł tych innowacji. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano rozważania w następujących obszarach: 1) istoty i rodzajów innowacji; 2) determinant innowacji w sektorze usług; 3) rekomendacji dla rozwoju innowacji w tym sektorze.
EN
The article undertakes discussions concerning the nature and characteristics of innovation in the service sector, with particular emphasis on the implemented types of innovation (process, product, marketing and organizational). The purpose of this article is to present the innovativeness of the service sector in Poland and to indicate exogenous and endogenous sources of these innovations. The discussion was conducted in the following areas: 1) the nature and types of innovation; 2) the determinants of innovation in the service sector; 3) recommendations for the development of innovation in this sector.
Year
Volume
272
Pages
153-164
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f93d502f-cec9-4bb1-8e0f-4a7e4e4e91cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.