PL EN


2016 | 281 | 91-103
Article title

EEG mapping process of decision making

Content
Title variants
PL
Analiza procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem EEG
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Decision making is one of the biggest mysteries of human brain and behavior. Every decision is a choice that, in principle, could have gone differently. It is a fork on the road of decision making. Standing before that choice, you can choose to go one way or the other, but after you have chosen, you cannot go back. Every human being knows very well what it feels like to make a decision. But what we generally do not realize is why we make choices we make. We cannot identify the sources of our decisions. Especially when they are the everyday choices we make like as consumers. We offer in this paper the way of better understanding of decision making process using the EEG. In this paper we try to identify what happened in consumer brain during each step of decision making process.
PL
Podejmowanie decyzji jest jedną z największych tajemnic ludzkiego mózgu i zachowania. Każda decyzja to wybór, który w zasadzie może różnie przebiegać. Stojąc przed takim wyborem, można wybrać kierunek w jedną lub drugą stronę, ale po podjęciu tej decyzji nie można już zawrócić. Każdy człowiek dobrze wie, jakie to uczucie, gdy podejmuje się decyzje. Ale nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego dokonujemy takich, a nie innych wyborów. Nie możemy również zidentyfikować źródła naszych decyzji. Zwłaszcza gdy są to codzienne wybory, których dokonujemy jako konsumenci. W niniejszym opracowaniu ukazujemy sposób lepszego zrozumienia procesu podejmowania decyzji z wykorzystaniem EEG. W artykule staraliśmy się ustalić, co dzieje się w mózgu konsumenta podczas każdego etapu procesu decyzyjnego.
Year
Volume
281
Pages
91-103
Physical description
Contributors
 • University of Economics in Bratislava. Faculty of Business Management. Department of Business Administration
 • University of Economics in Bratislava. Faculty of Business Management. Department of Business Administration
author
 • University of Economics in Bratislava. Faculty of Business Management. Department of Business Administration
References
 • Blackwell et al. (2001), Consumer Behavior, Hartcourt, Orlando.
 • Solomon R.S. (2009), Consumer Behavior Buying, Having and Being, Pearson, Australia.
 • Sheth et al. (1999), Consumer Behavior, Consumer Behavior and Beyond, Dryden Press, United States of America.
 • Wänke M. (2009), Social psychology of Consumer Behavior, Psychology Press, London.
 • Felser G. (2001), Werbe- und Konsumentepsycholgie, Schaffer-Poeschel, Heidelberg.
 • Sternberg R.J. (2009), Kognitivní psychologie, Portál, Praha.
 • Carlson N.R. (2007), Physiology of Behavior, Pearson Boston, MA.
 • Bear M. et al. (2006), Neuroscience: Exploring the Brain, Lippincott, Philadelphia.
 • Ambler Z. (2006), Základy neurologie, Galén, Praha.
 • Novák M. et al. (1992), Neuronové sítě a informační systémy živých organismu, Grada, Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-f9a644a2-43ce-447d-a9fc-c80d29fc740b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.