PL EN


2017 | 341 | 210-219
Article title

Analiza przydatności modeli wartości dla klienta w zarządzaniu usługami finansowo-księgowymi

Content
Title variants
EN
The analysis of useful of customer value models in manage of financial and accounting services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu tradycyjnych modeli pomiaru wartości dla klienta oraz przeanalizowanie ich przydatności w zarządzaniu usługami finansowo- księgowymi. W pierwszej części opracowania dokonano analizy pojęcia wartości dla klienta opartej na aktualnej literaturze przedmiotu. W kolejnej części pracy przedstawiono wyniki analizy głównych modeli pomiaru wartości dla klienta oraz ocenę możliwości ich aplikacji w zarządzaniu ofertą usług finansowo-księgowych. Badania empiryczne były oparte na obserwacji uczestniczącej w realizacji usług finansowo-księgowych w jednym z krakowskich centrów finansowych. W opracowaniu wskazano, że koncepcja atrybutowa pomiaru wartości dla klienta jest najbliższa specyfice analizowanych produktów i może być skutecznie wykorzystywana w zarządzaniu usługami finansowo-księgowymi.
EN
The main aim of the paper is to review the most popular value for customer models and to analyze their usefulness in managing financial and accounting services. In the first part of the paper, concept of value for customer is presented on the basis of literature review. In the next part value for customer models are confronted with the reallife situation. Empirical research based on participatory observation in one of Cracow’s financial centres enabled to analyse this models from the perspective of specificity of this kind of business services. The conclusions presented in the paper indicates that the value for customer model based on attributes can be effectively used in the management of financial and accounting services.
Year
Volume
341
Pages
210-219
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość dla klientów generatorem wartości dla przedsiębiorstwa [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B., Krzepicka A.K. (2012), Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 736.
 • Drucker P. (1994), Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Epstein M.J., Yuthas K. (2007), Managing Customer Value, CMA-AICPA-CIMA.
 • Gale B.T. (1994), Managing Customer Value, The Free Press, New York.
 • Johnston R. (1995), The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers, „International Journal of Service Industry Management”, Vol. 6, No. 5.
 • Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Łada M. (2009), Wartość dla klienta w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 48(104).
 • Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Pruszyński A. (1968), Analiza wartości, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa.
 • Schworz F.C. (1974), Value Analysis for Small Business, „Journal of Small Business Management”.
 • Szczepańska K. (2010), Budowa wartości klienta w zarządzaniu jakością [w.] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategia, Poltext, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Van der Haar J.W., Kemp R.G.M., Omta O. (2001), Creating Value that Cannot Be Copied, „Industrial Marketing Management”, No. 30.
 • Willems K., Leroi-Werelds S., Swinnen G. (2016), The Impact of Customer Value Types on Customer Outcomes for Different Retail Formats, „Journal of Service Management”, Vol. 27, No. 4.
 • Woodruff R. (1997), Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 25, No. 2, za: H. Zadora (red.) (2006), Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fa62efd1-3213-4a9d-8cde-163b4205fb57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.