PL EN


2017 | 317 | 16-26
Article title

Perspektywy automatycznej strukturalizacji argumentacji stosowanych w dyskusjach/debatach online

Content
Title variants
EN
Prospects of automatic structuring of argumentation used in online discussions/debates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W miarę upowszechniania się zjawiska wyrażania opinii w Internecie pojawia się również potrzeba zadbania o jakość prowadzonych dyskusji. Jednym z obiecujących kierunków doskonalenia dyskusji online jest wykorzystanie analizy argumentacji opartej na technologiach semantycznych oraz technologiach wizualnej prezentacji wyników przetwarzania. Zauważono, że strukturalizując oraz gromadząc w odpowiedni sposób argumenty z tych dyskusji, można uzyskać dostęp do cennych zasobów danych, które w dalszej kolejności mogą być analizowane, wizualizowane i ponownie użyte. Tworzenie narzędzi wspierających prowadzenie i analizę debat online powinno się opierać na wybranej teorii argumentacji. Rozwiniętą koncepcją tego typu systemu informacyjnego jest World Wide Argument Web (WWAW) mający zastosowanie zarówno naukowe, jak i praktyczne. Rozwiązanie to wymaga ciągle dużego nakładu pracy i zaangażowania osób chcących realizować ideę WWAW. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji World Wide Argument Web oraz ukazanie możliwości automatyzacji analizy i wizualnej reprezentacji argumentów występujących w debatach internetowych.
EN
As the spreading phenomenon of expression of opinions on the Internet, there is also a need to ensure the quality of discussions. One of the promising directions of online discussions improvement is the use of analysis of argumentation based on semantic and visual presentation technologies. It was noted that by the arguments structuring and collecting in a proper way it is possible to get the access to valuable data that can be analyzed, visualized and reused subsequently. Creating of online debates supporting tools should be based on selected argumentation theory. An example of the developed concepts of this type of information systems is World Wide Argument Web (WWAW) applicable to both scientific and practical. This solution still requires a lot of work and commitment of those who want to realize the idea of WWAW. The aim of this paper is to present the concept of WWAW and to show an ability to automate the analysis and visual representation of arguments published in online debates.
Year
Volume
317
Pages
16-26
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy
References
 • Antoniou G., Harmelen F. van (2004), A Semantic Web Primer, MIT Press, Cambridge.
 • Bex F., Lawrence J., Snaith M., Reed C. (2013), Implementing the Argument Web, "Communications of the ACM", No. 56(10).
 • Bex F., Snaith M., Lawrence J., Reed C. (2014), Argublogging: An Application for the Argument Web, "Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web", No. 25.
 • Budzyńska K. (2010), Argumentacja jako akt mowy, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", nr 3(75).
 • Chesñevar C.I., McGinnis J., Modgil S., Rahwan I., Reed C., Simari G., South M., Vreeswijk G., Willmott S. (2007), Towards an Argument Interchange Format, "The Knowledge Engineering Review", No. 21(04).
 • Lawrence J., Bex F., Reed C., Snaith M. (2012), AIFdb: Infrastructure for the Argument Web [w:] Proceedings of the 4th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2012), IOS Press, Vienna.
 • Rahwan I., Zablith F., Reed C. (2007), Laying the Foundations for a World Wide Argument Web, "Artificial Intelligence", No. 171.
 • Wells S., Gourlay C., Reed C. (2009), Argument Blogging, CMNA.
 • [www 1] http://idebate.org/debatabase/guides/what-we-want-debatabase-to-be (dostęp: 19.12.2016).
 • [www 2] http://filozof.amu.edu.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/12/w_6_argumen tacja.pdf (dostęp: 19.12.2016).
 • [www 3] www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2012/46/kolejna-duza-zmiana-na-face booku-odpowiedzi-na-komentarze.aspx (dostęp: 19.12.2016).
 • [www 4] www.idebate.org/debatabase/debates/sport/house-believes-hosting-olympics-goodinvestment (dostęp: 19.12.2016).
 • [www 5] www.debategraph.org/Stream.aspx?nid=610&vt=bubble&dc=focus (dostęp: 19.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fa6af109-b86b-439b-b3db-797cb3a0c9bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.