PL EN


2016 | 303 | 168-182
Article title

Działania polskich operatorów wodno-kanalizacyjnych wobec zmian zachowań gospodarstw domowych w zakresie zużycia wody

Content
Title variants
EN
Water providers facing with changes of consumption patterns in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia wpływu nowych strategii taryfowych przyjmowanych przez operatorów wodociągowych na zachowanie dominującej grupy konsumentów, jaką są gospodarstwa domowe. Badania zrealizowano na podstawie serii danych za lata 2010-2014 dla ok. 115 największych miast w Polsce, które odpowiadają za zużycie blisko 50% wody komunalnej w kraju. Wskazano na brak reakcji popytowych ze strony konsumentów w przypadku wprowadzania/podwyższania opłat stałych (tzw. opłat abonamentowych), uzupełniających opłaty zależne od wielkości zużycia wody. Wykazano, że opłaty te istotnie podwyższają rachunki za wodę, ich wprowadzenie nie motywuje jednak konsumentów do wyraźnych oszczędności wody.
EN
The paper aims at the review of interaction between water operators who impose new water tariffs and main water consumers – households. The research was conducted using 2010-2014 data describing the biggest 115 cities responsible for consumption of the half of municipal water in Poland. The new part of water tariff – the flat rate fee supplementing volumetric tariff significantly increases the water bill, but surprisingly the demand reactions of the consumers are not visible. Such part of water bill does not create the incentive for water savings.
Year
Volume
303
Pages
168-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania
References
 • Arbues F., Garcia-Valinas M.A., Martinez-Espineira R. (2002), Estimation of Residential Water Demand: A State of the Art Review, "Journal of Socio-Economics", 32(1), s. 81-102.
 • Bartczak A., Kopańska A., Rączka J. (2009), Residential Water Demand in a Transition Economy: Evidence from Poland, Water Science&Technology, Water Supply, No. 9(5), s. 509-516.
 • Baumol W.J., Bailey E.E., Wilig R.D. (1977), Weak Invisible Hand Theorem on the Sustainability of Multiproduct Natural Monopoly, "The American Economic Review", Vol. 67, No. 3.
 • Dalhuisen J.M., Florax R., de Groot H., Nijkamp P. (2003), Price and Income Elasticities of Residential Water Demand: Why Empirical Estimates Differ, "Land Economics", No. 73(1), s. 292-308.
 • Espey M., Espey J., Shaw W.D. (1997), Price Elasticity of Residential Demand for Water: A Meta-analysis, "Water Resources Research", No. 33(6), s. 1369-1374.
 • GUS (2001-2015a), Ochrona środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2015b), Ceny w gospodarce narodowej 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • IGWP (2014), Struktura kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w 2014 r., http://www.igwp.org.pl/index.php/nasza-aktywnosc/analizy-ekonome tryczne/476-struktura-kosztow-w-przedsiebiorstwach-wodociagowo-kanalizacyjnych -w-2014-r. (dostęp: 26.08.2016).
 • IGWP (2015), Kształtowanie cen za wodę i ścieki w przedsiębiorstwach wodociągowo- -kanalizacyjnych, Zeszyt Specjalny Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz.
 • Iwanicka Z. (2007), Racjonalizacja zużycia wody na obszarach zurbanizowanych Polski, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska, Kraków.
 • Opracowanie analizy zwrotu kosztów za usługi wodne z uwzględnieniem prognozy rozwoju na obszarach dorzeczy (2013), Raport dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, PectoreEco, Gliwice.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dz.U., Nr 8, poz. 70.
 • UOKiK (2011), Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo- -kanalizacyjnym, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • [www 1] www.ceny-wody.pl (dostęp: 10.08.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fafa40a7-9c60-410f-9ecf-2e2dce126d21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.