PL EN


2012 | 56 | 4 | 149-164
Article title

„U siebie jestem sobą” — autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni

Content
Title variants
EN
‘I’M MYSELF AT HOME’ — AUTHENTICITY AND SELF-REALISATION AS AN IMPORTANT NARRATIVE IN THE THEME OF THE HOME SPACE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The currently popular discourse on ‘being oneself’ is very strongly connected with the home space, which is expected to be a place for gaining control, for the subjectivity and liberty that are hampered in other spheres. In indicating the fairly contemporary tendency — popularised by the media — to see the home as a place of asylum, of self-expression and a sense of authenticity, the author tries not only to look more precisely at the genesis of the phenomenon and its characteristics, but also to draw attention to several problems connected with it. Key words/słowa kluczowe
Year
Volume
56
Issue
4
Pages
149-164
Physical description
Contributors
References
 • Altman Irwin, 1977, Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?, „Journal of Envi- ronmental Psychology”, t. 23, s. 301–309.
 • Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Scholar, Warszawa.
 • Cieraad Irene, 2006, Introduction: Anthropology at Home, w: Irene Cieraad (red.), At Home: An Anthropology of Domestic Space, Syracuse University Press, New York.
 • Dant Tim, 2007, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej: wartości, działania, style życia, tłum. Janusz Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Drozdowski Rafał, 2008, Autodefiniujące foto-pamiątki, w: Rafał Drozdowski, Marek Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty — źródła — dynamika, Wydawnictwo Naukowe UAM, Po- znań.
 • Elias Norbert, 1980, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. Tadeusz Zabłudowski, PIW, Warszawa.
 • Goffman Erving, 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, PIW, Warszawa.
 • Guerrand Roger-Henri, 2000, Obszary prywatne, w: Historia życia prywatnego, t. 5: Od I wojny światowej do naszych czasów, Antoine Prost, Gérard Vincente (red.), Ossolineum, Wrocław.
 • Hollows Joanne, 2008, Domestic Cultures, Open University Press, London.
 • Jakóbkiewicz-Dastych Kalina, Janicka Małgorzata, Trautsolt Krystyna, 1980, Dom, Moja Miłość, Biblioteczka Przyjaciółki, Warszawa.
 • Jałowiecki Bohdan, 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice. Kaufmann Jean-Claude, 2004, Ego — socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, tłum. Krzysztof Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Lahire Bernard, 2010, The Plural Actor, tłum. David Fernbach, Polity Press, Cambridge.
 • Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Scholar, Warszawa.
 • Rice Charles, 2007, The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity, Routledge, London.
 • Schmidt Filip, 2004, Teorie kuchenne. Dialektyka przyzwyczajeń i refleksyjności w koncepcji Jeana-Claude’a Kaufmanna, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Schmidt Filip, 2011, „Mieszkać razem. Powstawanie i dynamika związków intymnych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, rozprawa doktorska.
 • Simmel Georg, 1980, Filozofia mody, w: Sławomir Magala, Simmel, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Skowrońska Marta, Schmidt Filip, 2010, Czuć się jak u siebie w domu, w: Piotr Wołyński (red.), Formy zamieszkiwania. Domostwa w obrazach — poznaniaków portret zbiorowy, ASP, Poznań.
 • Sulima Roch, 2000, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Trautsolt-Kleyff Krystyna, 1985, Wzory kulturowe użytkowania i urządzania mieszkań. Potrzeby rodzin a koncepcje projektowania, Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Uniechowska Felicja, 1978, Moje hobby to mieszkanie, Arkady, Warszawa.
 • Ward Katie, 2006, The Bald Guy Just Ate an Orange: Domestication, Work and Home, w: Thomas Berker i in., Domestication of Media and Technology, Open University Press, New York.
 • Wołyński Piotr (red.), 2010, Formy zamieszkiwania. Domostwa w obrazach — poznaniaków portret zbiorowy, ASP, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fcc5da57-2c9e-4982-b709-8fa2c7705f04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.