PL EN


2015 | 235 | 236-252
Article title

Optymalizacja działań ratownictwa medycznego w zdarzeniu o charakterze masowym

Authors
Content
Title variants
EN
The optimization problem of medical rescue enforcements activities during mass casualty incident
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor rozpatrzył zagadnienie optymalizacji działań ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym. Przedstawiono charakterystykę jakości działania Wojewódzkiego Systemu Ratownictwa (WSR) w przypadku zdarzeń o charakterze masowym. Dokonano analizy zależności wartości składowych przyjętej miary jakości działania ratownictwa medycznego w przypadku zdarzenia o charakterze masowym od jego uwarunkowań i dyslokacji szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz środków transportu medycznego WSR. Sformułowano zadanie optymalizacji działań ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym oraz podano metodę jego rozwiązania.
EN
In this elaboration the optimization problem of medical rescue enforcements activities during mass casualty incident was considered. The characteristic of quality of Provincial Rescue System (PRS) functioning in case of mass casualty incident was presented. The relationship between partial values of adopted quality measure of medical rescue operations during mass casualty incident, its conditions and distribution of Hospital Emergency Department (HED) and medical means of transport was analyzed. The optimization problem of medical rescue enforcements activities in case of mass casualty incident was defined and its resolving method.
Year
Volume
235
Pages
236-252
Physical description
Contributors
References
 • Ciećkiewicz J. (2008), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław.
 • Cotta C. (2011), Effective patient prioritization in mass casualty incidents using hyperheuristics and the pilot method, „OR Spectrum”, Vol. 33(3).
 • Gugała G. (2005), Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa.
 • Guła P. (2007), Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Guttinger D., Godehardt E., Zinnen A. (2011), Online strategies for optimizing medical supply in disaster scenarios, 2011 IEEE International Conference on Service Operations, Logistics, and Informatics (SOLI).
 • Jakubaszko J. (2007), Ratownik medyczny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław.
 • Kaliszewski I. (2008), Wielokryterialne podejmowanie decyzji, WNT, Warszawa.
 • Kołodziński E., Ropiak R., Tomczyk Ł., Zapert P. (2011), Model cybernetyczny ratownictwa medycznego w przypadku zdarzeń masowych [w:] Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.), Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, t. 2, Warszawa.
 • Kołodziński E., Tomczyk Ł. (2012), Use case model of a data communications system for managing medical rescue operations in a mass casualty event [w:] L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, R. Kucęba, K. Smoląg (eds.), Use of selected communication technologies in value management organization, Częstochowa.
 • Mills A.F., Argon N.T., Ziya S. (2013), Resource-Based Patient Prioritization in Mass-Casualty Incidents, „Manufacturing & Service Operations Management”, Vol. 15(3).
 • Rauner M.S., Schaffhauser-Linzatti M.M., Niessner H. (2012), Resources planning for ambulance services in mass casualty incidents: a DES-based policy model, „Health Care Management Science”, Vol. 15(3).
 • Trzos A. (2007), System zarządzania działaniami ratowniczymi w zdarzeniach masowych, „Na Ratunek” , nr 1.
 • Wilson D.T., Hawe G.I., Coates G., Crouch R.S. (2012), Effective Allocation of Casualties to Hospitals in Mass Casualty Incidents, 2012 IEEE 3rd International Conference on Emergency Management and Management Sciences (ICEMMS).
 • Zawadzki A. (2007), Medycyna ratunkowa i katastrof – podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • [www 1] http://www.mp.pl/artykuly/11813 (dostęp: 17.04.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fd79834b-f33a-41fc-9c6d-f185564ad12f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.