Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 125-136

Article title

Przedsiębiorstwa państwowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Content

Title variants

EN
State-owned enterprises in Central-Eastern Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest porównanie skali zaangażowania właścicielskiego Skarbu Państwa (SP) w największych przedsiębiorstwach w 13 krajach postsocjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiotem analizy są przedsiębiorstwa z udziałem SP znajdujące się na liście 500 największych przedsiębiorstw „Coface – CEE Top 500” w 2013 r. Przedsiębiorstwo państwowe zdefiniowano jako takie, w którym SP ma bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50,01% udziałów. Wśród 500 analizowanych podmiotów zidentyfikowano 69 przedsiębiorstw państwowych – wszystkie o rodowodzie socjalistycznym. Najwięcej z nich występuje w Polsce (19) i na Ukrainie (12). Przedsiębiorstwa te dominują w sektorach produkcji energii, przemysłu naftowego i gazowego oraz transportu. Jako przyczyny „trwania” własności państwowej wskazano niedokończone procesy prywatyzacji i utrzymanie udziałów w tzw. sektorach strategicznych
EN
An article aims to compare a state as an owner of enterprises in 13 postsocialist CEE countries and indicate causes of that. The largest state-owned enterprises (SOEs) are selected based on the list „Coface – CEE Top 500” in 2013. A state-owned enterprise is defined as a such in which a state has directly or indirectly minimum 50,01% of shares. Among 500 enterprises, 69 were identified as state-owned, all of them of a socialist origin. Majority of them are from Poland (19) and Ukraine (12). SOEs are dominant in energy supply, oil and gas sector and transport. As causes of a persistence of state ownership in postsocialist countries not accomplished privatization and strategic sectors are indicated.

Year

Volume

260

Pages

125-136

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

References

 • Augustynowicz P. (2015), Charakterystyka sektora przedsiębiorstw państwowych w rosyjskim systemie gospodarczym, „Studia Ekonomiczne”, nr 213, UE Katowice.
 • Augustynowicz P., Kwiatkowski G. (2013), Przedsiębiorstwa państwowe na Liście Fortune Global 500 w latach 2005-2012, „Przegląd Zachodniopomorski”, nr 3.
 • Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bałtowski M. (2002), Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bałtowski M., Kozarzewski P. (2014), Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989--2013, PWE, Warszawa.
 • Bałtowski M., Kwiatkowski G. (2014), Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi, „Gospodarka Narodowa”, nr 4.
 • Bałtowski M., Miszewski M. (2007), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baumol W., Litan R., Schramm C. (2007), Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, Yale.
 • Bremmer I. (2009), State Capitalism Comes of Age, „Foreign Affairs”, No. 88.
 • Bremmer I. (2010), The End of the Free Market: Who Wins the War Between States and Corporations?, Portfolio Publishing.
 • Christiansen H. (2011), The Size and Composition of the SOE Sector in OECD Countries, OECD Publishing.
 • Coface (2014), Lista CEE 500 Coface.
 • EBRD (2013), Transition Report 2013, Stuck in transition?, EBRD.
 • Forbes (2014), Global Forbes 2000.
 • Guislain P. (1997), The Privatization Challenge. A Strategic, Legal, and Institutional Analysis of International Experience, The World Bank, Washington.
 • Kowalski P., Buge M., Sztajerowska M., Egeland M. (2013), State-Owned Enterprises: Trade Effects and Trade Implications, OECD.
 • Kozarzewski P. (2006), Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych, ISP PAN, Warszawa.
 • Musacchio A., Lazzarini S. (2014), Reinvesting State Capitalism: Leviathan in Business, Brazil and Beyond, Harvard University Press.
 • Nowakowski K. (2014), Kapitalizm państwowy jako dylemat praktyczny i teoretyczny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1.
 • OECD Trade Policy paper, No. 147, OECD Publishing.
 • Piątek D., Szarzec K. (2012), Przekształcenia własnościowe [w:] red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec, Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Report from the “Privatization − what's next”, Conference dedicated to the future of the public sector, held in Warsaw on 13 May 2013 (2013), Warsaw, CASE − Ministry of Treasury of the Republic of Poland – OECD, https://msp.gov.pl/download/3/3737/PRIVATISATION-WHATSNEXTENGLISHREPORTFINAL.pdf. (dostęp: 12.02.2016).
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne od Adama Smitha do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • The Economist (2012), Special report: State capitalism.
 • The Lure of State Capitalism (2012), www.crce.org.uk/publications/ (dostęp: 28.05.2015).
 • Toninelli P.M., ed. (2000), The Rise and Fall Of State-owned Enterprise in the Western World, CUP, Cambridge.
 • UNCTAD (2011), World Investment Report, Non-Equity Modes of International Production and Development.
 • Wilkin J. (1990), Teoria socjalistycznego systemu gospodarczego – jej podstawowe paradygmaty, kierunki ewolucji i perspektywy, „Ekonomista”, nr 2-3.
 • World Bank (2006), Held by visible hand. The challenge of SOE corporate governance for emerging markets, The World Bank.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fd9a51c6-00d9-4b89-b6f3-4edfa7ea0211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.