PL EN


2017 | 343 | 111-119
Article title

Rozwój przedsiębiorstw w gospodarce P2P – scenariusz oparty na współpracy i kooperacji

Authors
Content
Title variants
EN
Development of enterprises in P2P economy – scenario based on cooperation and partnership
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarka P2P stanowi jeden z najszybciej rozwijających się trendów współczesnej gospodarki. Obejmuje transakcje dokonywane między osobami (tzw. P2P, tj. people-to-people), z wyłączeniem pośredników: sklepów i innych podmiotów pośredniczących w wymianie oraz producentów, czyli fabryk i korporacji. Prezentowany system gospodarczy może stanowić formę zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego w XXI w., szczególnie w odniesieniu do podmiotów wytwórczych i dystrybuujących. Konieczna staje się zatem zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstw, nowe podejście do biznesu wsparte zasadami wikinomii, prosumpcji, współpracy, współtworzenia i włączania konsumentów w proces tworzenia produktów i usług.
EN
Nowadays, P2P economy is one of the fastest growing trends in contemporary economy. It covers transactions between people (so-called P2P, which stands for people-to-people), excluding intermediaries like shops and producers like factories, distributors and corporations. Presented economic system can threaten the economic safety in the XXI century, especially in relation to manufacturing entities. Therefore, it is necessary to change the business model of enterprises, a new approach to business based on wikonomy, prosumption, cooperation, co-creation and including consumers in the process of making products and services.
Year
Volume
343
Pages
111-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • Buczkowska A. (2012), Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 684: „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 45, s. 5-19.
 • Dębski J. (2002), Przedsiębiorczość prywatna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Fletcher K., Tham M. (2014), Handbook of Sustainability and Fashion, Routledge, Abingdon.
 • Hausner J., Zmyślony M. (2015), Firma-Idea – nowe podejście do wartości w biznesie, Agencja Artystyczna GAP, Sopot.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (2012), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Krajewska A. (2004), Podstawy teorii przedsiębiorstwa [w:] R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lambin J.J. (2014), Rethinking the Market Economy: New Challenges, New Ideas, New Opportunities, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Milewski R. (2004), Aneks. Alternatywne teorie przedsiębiorstwa [w:] R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, „Harvard Business Review”, Jan-Feb, s. 62-77.
 • Smaga M., Włudyka T. (2012), Instytucje gospodarki rynkowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stern A. (2016), Raising the Floor: How a Universal Basic Income Can Renew Our Economy and Rebuild the American Dream, Public Affairs, New York.
 • Stępnicka N. (2017), On-demand economy vs. szanse i zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego, publikacja w procesie recenzyjnym.
 • Turno B. (2013), Leniency: Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [www 1] http://www.collaborativeconsumption.com/2015/11/12/the-sharing-economydictionary-of-commonly-used-terms (dostęp: 16.03.2016).
 • [www 2] http://stapler.pl/wsrod-tubylcow/ (dostęp: 23.02.2016).
 • [www 3] http://www.businessinsider.com/the-on-demand-economy-2014-7?IR=T (dostęp: 06.08.2017).
 • [www 4] http://www.itproportal.com/features/can-the-on-demand-economy-make-it-outof-the-trough-of-disillusionment/ (dostęp: 07.08.2017).
 • [www 5] http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499 (dostęp: 4.08.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fdac26ca-55b3-4882-8b9a-dadf08d7d221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.