PL EN


2010 | 3 | 31-49
Article title

Społeczna psychologia przedsiębiorczości

Content
Title variants
EN
Social Psychology of Entrepreneurship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono znaczenie kompetencji społecznych, fizycznej atrakcyjności i kapitału społecznego w osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorców. Rezultaty wielu badań wskazują, że niektóre z umiejętności społecznych przedsiębiorców (społeczna percepcja, ekspresyjność emocjonalna i adaptacyjność społeczna) pozostają w znaczącej relacji do pomiaru efektywności funkcjonowania nowo założonych firm. Pozytywność oceny samych przedsiębiorców oraz ich pomysłów na nowy produkt uzależniona jest od ich atrakcyjności fizycznej. Bardziej atrakcyjni oceniani są wyżej niż ci mniej atrakcyjni. Ważnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczego jest posiadany przez przedsiębiorców kapitał społeczny.
EN
The article indicates what role played by social competence, physical attractiveness and social capital in entrepreneurs’ success. The results of many study indicate that several social skills (social perception, expressiveness, social adaptability) are significantly related to measures of new venture performance. Both entrepreneurs and their ideas for new products were rated more favorably when entrepreneurs were attractive than unattractive. The social capital is also beneficial to entrepreneurs. A high level of social capital, built on a favorable reputation, direct personal contact, often helps entrepreneurs to gain access to venture capitalists, potential customers, and others.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fe138312-3902-474a-b70d-05ee9fadb342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.