PL EN


2016 | 273 | 242-251
Article title

Neutralność podatku od wartości dodanej

Content
Title variants
EN
Vat neutrality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konstrukcja podatku od wartości dodanej (VAT) oparta jest na zasadzie neutralności. Z tego względu podatkowi temu przypisana powinna być jedynie funkcja fiskalna. Stosowanie obniżonych stawek VAT ma jednak charakter interwencyjny, przez co burzy neutralność podatkową. W artykule omówiono neutralność podatkową w odniesieniu do funkcji opodatkowania oraz strategii podatkowych. Na przykładzie transakcji inwestycyjnych, których przedmiotem jest złoto oraz srebro, przedstawione zostały zróżnicowane formy opodatkowania VAT podobnych produktów. Przeprowadzona analiza cen monet inwestycyjnych w Niemczech ukazuje niepożądany wpływ podatku od wartości dodanej na warunki konkurencji.
EN
The VAT system shall be based on the principle of tax neutrality. Therefore, the objective of this tax shall be solely fiscal. The application of reduced VAT rates, however, stands for interventionism, and thus contradicts the tax neutrality. This article discusses the tax neutrality with regard to objectives of taxation as well as regarding the tax planning strategies. By means of an example of investment transactions concerning gold and silver, the impact of different forms of taxation on the price of bullion coins in Germany is presented. The analysis reveals that VAT distorts conditions of competition.
Year
Volume
273
Pages
242-251
Physical description
Contributors
 • Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Berlin School of Economics and Law
References
 • Austrian Mint (2015), Annual Report 2014, Vienna.
 • Cnossen S. (1998), Global Trends and Issues in Value Added Taxation, "International Tax and Public Finance", No. 5.
 • Copenhagen Economics (2007), Study on Reduced VAT Applied to Goods and Services in the Member States of the European Union, Final Report, 6503 DG TAXUD.
 • De Mooij R.A., Ederveen S. (2003), Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Empirical Research, "International Tax and Public Finance", No. 10.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.U. UE 2006, L347/1 z późn. zm.
 • European Commission (2015), VAT Rates Applied in the Member States of the European Union, Taxud.c.1(2015) - EN.
 • Famulska T. (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług [w:] B. Ciupek, T. Famulska (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Famulska T. (2014), Aspekt podmiotowy strategii podatkowej przedsiębiorstw w zakresie podatku od towarów i usług, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 198, cz. 1.
 • Feld L.P., Heckemeyer J.H. (2011), FDI and Taxation: A Meta-Study, "Journal of Economic Surveys", No. 25.
 • Hemmelgarn T., Nicodeme G. (2010), The 2008 Financial Crisis and Taxation Policy, European Union, Luxembourg.
 • OECD (2015a), International VAT/GST Guidelines.
 • OECD (2015b), OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015 Final Reports Executive Summaries.
 • Rothbard M.N. (2006), Making Economic Sense, Ludwig von Mises Institute, Auburn.
 • Stiftung Marktwirtschaft (2012), Position zum Thema Mehrwertsteuer, Berlin.
 • Umsatzsteuergesetz (UStG), niemiecka ustawa z dnia 21 lutego 2005 r. o podatku od wartości dodanej. BGBl. I S. 386 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-fe2a3fce-e7e3-44d9-af26-a93fded490b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.