Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 332 | 74-85

Article title

Zaufanie konsumenckie do podmiotów działających w branży e-commerce w aspekcie koncepcji CSR

Authors

Content

Title variants

EN
Consumer confidence for entities applying CSR operating in e-commerce

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaufanie konsumenckie jest kluczowym czynnikiem sukcesu firmy. Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności w kreowaniu zaufania w stosunku do wirtualnej przestrzeni e-commerce stanowi o rozwoju rynków zarówno off-line, jak i on-line. Celem artykułu jest analiza działań międzynarodowych korporacji prowadzących działalność gospodarczą w e-przestrzeni w zakresie praktyk CSR.
EN
Consumer confidence is a key factor in the success of the company. Use of social responsibility in creating confidence in the virtual space of e-commerce is on the development of markets both offline and online. The article is to analyze the CSR activities of international corporations doing business in the e-space.

Year

Volume

332

Pages

74-85

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Bugdol M. (2015), Problemy zaufania w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 378, s. 79-90.
 • Cuevas J.M., Julkunen S., Gabrielsson M. (2015), Power Symmetry and the Development of Trust in Interdependent Relationships: The Mediating Role of Goal Congruence, “Industrial Marketing Management”, No. 48, s. 149-159.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Kosecka A. (2014), Większa odpowiedzialność sklepów internetowych – nowe przepisy e-commerce, „EuroLogistyka”, nr 2, s. 20-22.
 • Lee M.K.O., Turban E. (2001), A Trust Model for Consumer Internet Shopping, „International Journal of Electronic Commerce”, No. 9, s. 75-91.
 • Martínez P., Rodríguez del Bosque I. (2013), CSR and Customer Loyalty: The Roles of Trust, Customer Identification with the Company and Satisfaction, “International Journal of Hospitality Management”, Vol. 35, s. 89-99.
 • Olejniczak K. (2012), Społeczna odpowiedzialność, a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, WWZPCz, Częstochowa.
 • Park J., Lee H., Kim Ch. (2014), Corporate Social Responsibilities, Consumer Trust and Corporate Reputation: South Korean Consumers’ Perspectives, “Journal of Business Research”, Vol. 67, Iss. 3, s. 33-40.
 • Parsa H.G., Lord K.R., Putrevu S., Kreeger J. (2015), Corporate Social and Environmental Responsibility in Services: Will Consumers Pay for It? “Journal of Retailing an Consumer Services”, No. 22, s. 250-260.
 • Pivato S., Misani N., Tencati A. (2008), The Impact of Corporate Social Responsibility on Consumer Trust: The Case of Organic Food, “Business Ethics: A European Review”, No. 17(1), s. 3-12.
 • Ratnasingam P., Phan D.D. (2003), Trading Partner Trust in B2B E-Commerce: A Case Study, “Information System Management”, Vol. 20, No. 3, s. 39-50.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 • [www 1] http://analizarynku.eu/rynek-e-commerce (dostęp: 9.11.2016).
 • [www 2] https://www.csrhub.com/content/about-csrhub/ (dostęp: 10.11.2016).
 • [www 3] http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk83.php (dostęp: 5.11.2015).
 • [www 4] https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-To-Use-the-GRIGuidelines-In-Conjunction-With-ISO26000.pdf (dostęp: 5.11.2015).
 • [www 5] https://www.reputationinstitute.com/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~\media\media\documents\2015-rt100-release-rport_1.pdf&hash=3b3228f58538a41817e42e2c460328edbbd716c2bc0391a881d58b6da385934e&ext=.pdf (dostęp: 10.11.2016).
 • [www 6] https://hbr.org/2000/07/e-loyalty-your-secret-weapon-on-the-web (dostęp: 5.11.2015).
 • [www 7] http://consider.pl/closed-loop-marketing/ (dostęp 8.04.2015).
 • [www 8] http://www.idealo.pl/dzialprasowy/515-wiarygodnosc-w-e-commerce-jakimioznakami-zaufania-szczyca-sie-europejskie-sklepy-internetowe.html (dostęp: 9.11.2016).
 • [www 9] www.amazon.com (dostęp: 10.11.2016).
 • [www 10] www.ebay.com (dostęp: 10.11.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fe412939-9ecc-463a-99c3-08bc6c6a3ef4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.