Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 324 | 53-68

Article title

Symulacyjne badanie efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej zawierającej luki niesystematyczne

Content

Title variants

EN
The simulation efficiency analysis of numerical methods in forecasting variable with unsystematic gaps

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono symulacyjną analizę efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej ekonomicznej dla luk niesystematycznych. Do budowy prognoz inter- i ekstrapolacyjnych, na podstawie szeregów oczyszczonych z sezonowości, zostały wykorzystane metody: odcinkowa, łuków oraz Lagrange’a dla węzłów interpolacyjnych rozmieszczonych proporcjonalnie. Rozpatrywane były trzy warianty luk, różniące się odsetkami brakujących danych. Przeprowadzono również analizę porównawczą dokładności błędów prognoz inter- i ekstrapolacyjnych względem klasycznych modeli szeregu czasowego z trendem liniowym oraz periodycznym składnikiem sezonowym, jak również z trendem wykładniczym z relatywnie stałą sezonowością. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.
EN
In the article was presented an efficiency analysis of numerical methods in forecasting economic variable with unsystematic gaps. To construction of inter- and extrapolative forecasts, based on the seasonal adjusted time series, were used: the segmental method, the arches method and the Lagrange interpolation method for nodes distributed proportionally. In analysis were considered three variants of gaps, differing in the percent-age of the missing data. A comparative analysis of the accuracy of forecast errors of classical time series with linear trend and periodic seasonal component and exponential trend with relatively constant seasonality was also performed. Calculations were made using R environment and Statistica 12.

Year

Volume

324

Pages

53-68

Physical description

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny. Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

References

 • Cheba K. (2004), Zastosowanie metod prognozowania stanów terminowych depozytów bankowych w warunkach braku pełnej informacji, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica”, nr 237(43), s. 339-344.
 • Dittmann P. (2006), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. (1993), Metody numeryczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1979), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 114, s. 31-59.
 • GUS (2009-2014), Turystyka, informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • Oesterreich M. (2010), Wykorzystanie metod numerycznych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach czasowych z sezonowością, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica”, nr 280(59), s. 77-85.
 • Oesterreich M. (2012), Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria”, nr 4(38), s. 186-196.
 • Ralson A., Rabinowitz F. (1978), First Course of Numerical Analysis – Second Edition, McGraw-Hill Inc., New York.
 • Stoer J. (1979), Wstęp do metod numerycznych. Tom pierwszy, PWN, Warszawa.
 • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012), Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), „Przegląd Statystyczny”, numer specjalny, nr 1, s. 140-154.
 • Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2014), Zastosowanie wybranych modeli adaptacyjnych w prognozowaniu brakujących danych w szeregach ze złożoną sezonowością dla luk niesystematycznych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Quantitative Methods in Economics”, t. 15, z. 4, s. 181-195.
 • Zawadzki J. (red.) (2003), Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fe7f5038-758c-4a8b-a012-67ab29403843
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.