Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 281 | 67-79

Article title

Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata

Content

Title variants

EN
The innovativeness of Polish economy on the background of selected countries of the European Union and the world

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena innowacyjności gospodarki polskiej i przedstawienie jej pozycji w tym zakresie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata. W artykule przedstawiono tezę, iż konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki jest niska i istnieje konieczność jej zdynamizowania. W artykule wykorzystano syntetyczne wskaźniki innowacyjności zamieszczone w literaturze przedmiotu. Uważa się, że tylko nowoczesna infrastruktura zarządzania może zapewnić realizację polityki innowacyjnej.
EN
The aim of this article is to assess the innovativeness of the Polish economy and to present its position in this respect compared to selected countries and the EU. The presentation used synthetic innovation indicators published in the literature. It is believed that only a modern infrastructure management can ensure the realization of innovation policy. But without such a policy Poland cannot be seen as a modern state.

Year

Volume

281

Pages

67-79

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Informacyjnych

References

 • Coimbra E. (2008), The Total Flow Management Model, KAIZEN FORUM, Global Edition 03.
 • Czerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Hammmer M. (1996), The Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, HarperBusiness, New York.
 • Karlik M. (2012), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (1993), Informatyczna infrastruktura zarządzania, WN PWN, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2014), Zarządzania i informatyka, Placet, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (red.) (2011), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, wyd. III, PARP, Warszawa.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data (2005), 3rd edition, OECD/Eurostat, Paris.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa- Łódź.
 • Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London.
 • Stanisławski R. (2011), Założenia polityki innowacyjnej państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 70.
 • Weresa M. (2014), Polityka innowacyjna, WN PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_95870.asp (dostęp: 20.02.2016).
 • [www 2] www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid (dostęp: 15.03.2016).
 • [www 3] http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/ (dostęp: 30.01.2016).
 • [www 4] http://economictimes.indiatimes.com/definition/human-development-index (dostęp: 28.01.2016).
 • [www 5] http://csr.forbes.pl/globalny-indeks-rozwoju-spolecznego2015,artykuly,193083, 1,1.html (dostęp: 12.03.2016).
 • [www 6] Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi (dostęp: 19.03.2015, 2.02.2016).
 • [www 7] http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp (dostęp: 24.03.2016).
 • [www 8] http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-mostinnovative- economies (dostęp: 20.03.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-fee6ae8b-4fa9-4fe6-a34b-b4c3c7914000
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.