PL EN


2015 | 248 | 31-41
Article title

Obciążenie magazynu w kontekście trafności systemu prognoz sprzedaży

Content
Title variants
EN
Occupancy of the magazine in the context of accuracy of sales forecasting system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zobrazowanie wpływu trafności systemu prognoz sprzedaży na stan zapasów produktów w rzeczywiście funkcjonującym magazynie. Trafność prognoz wyznaczanych na postawie stosowanego systemu prognoz została porównana z prognozami naiwnymi, które stanowią punkt odniesienia. Przeanalizowano również wpływ każdego z wymienionych sposobów prognozowania na obciążenie magazynu i stopień realizacji popytu.
EN
The main aim of the article was to illustrate the impact of the accuracy of sales forecasting system on the state of products in actually functioning warehouse located near Szczecin. Forecasts accuracy was also referred to level of demand satisfaction. Accuracy of the forecasts obtained on the basis of functioning forecasting system was compared with naïve forecasts which are taken as a reference point. Influence of each of the forecasting procedures on warehouse occupancy and demand satisfaction was analysed. The general conclusion is that forecasts accuracy and level of demand satisfaction were quite similar both for actual and naïve forecasts system, but naïve forecasts led to much higher occupancy of the warehouse.
Year
Volume
248
Pages
31-41
Physical description
Contributors
References
  • Cole J.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
  • Dittmann P. (1996), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Makridakis S. (1996), Forecasting: Its role and value for planning and strategy, „International Journal of Forecasting” 2, s. 513-537.
  • Mentzer J.T., Bienstock C.C. (1998), The Seven Principles of Sales Forecasting Systems, „Supply Chain Management Review”, 34(4), s. 76-83.
  • Mentzer J.T., Bienstock C.C., Kahn K.B. (1999), Benchmarking sales forecasting management, „Business Horizons”, 42, s. 48-56.
  • Mentzer J.T., Kahn K.B. (1995), Forecasting technique familiarity, satisfaction, usage, and application, „Journal of Forecasting”, 14(5), s. 465-476.
  • Nahmias S. (2001), Production and operations analysis, Fourth Edition, McGraw-Hill.
  • Sarjusz-Wolski Z. (2000), Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-feed99cd-112e-41f7-8879-4c0e932601b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.