PL EN


2012 | 4(50) | 5-28
Article title

Gospodarcze źródła globalnego przywództwa USA i pozycja Europy Wschodniej w perspektywie 10–15 lat

Content
Title variants
EN
Economic sources of the United States’ role as a global leader and the position of Eastern Europe over the next 10−15 years
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza gospodarczych podstaw Pax Americana w perspektywie 10–20 lat i opis przyszłego miejsca Europy Wschodniej (Nowej Europy) w konstelacji interesów USA. Głównymi czynnikami mocy geopolitycznej są: bogactwo – całkowite i per capita – produkcja wyrobów wiodących i innowacje. Analiza pozycji różnych państw w rozwoju nowej gospodarki (gospodarki opartej na wiedzy) dowodzi, że w ciągu najbliższych 20 lat USA będą najważniejszym mocarstwem zachodniego świata. Miejsce Europy Wschodniej w Pax Americana będzie konsekwencją jej raczej słabego powiązania z interesem narodowym USA.
EN
The article analyzes the economic basis of Pax Americana over the next 10−20 years and describes the future position of Eastern Europe (New Europe) in the American constellation of interests. The main factors of geopolitical power are wealth – total and per capita, the production of leading goods, and innovations. An analysis of the position of different countries in the advancement of the new economy (knowledge-based economy) proves that in the next 20 years the US will be the most important power of the Western world. The position of Eastern Europe (New Europe) in Pax Americana will be the result of its rather poor impact on the national interests of the US.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych, Euroreg, ul. Krakowskie Przedmiescie 30, 00-927 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-ff8f0f92-b0ca-44ed-ac12-f816cc22e514
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.