Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 15 | 104-118

Article title

Przyjemna lekkość fotografii. Część 1 – przyjemności ciała

Content

Title variants

EN
Pleasant Lightness of Photography, Part 1 – the Pleasures of Body

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Photography today is for its users mainly a source of different kinds of delights. Some of them are entailed by a nice view, pleasant memories or community feeling. However, contemporary theory of photography seldom is interested on simple pleasures of images. Researchers are focused on political, historical or sociological aspects of image, but an audience mostly seeks for visual attraction within pictures. The text is an analysis of various pleasures experienced through photographs. There might be the pleasure found in writing and reading of photoblogs, the visual delight found in nature photography or a sophisticated satisfaction caused by literary and cinematic connotations. In the late 90. Italo Calvino introduced a concept of “lightness of literature” that is contrasted to the “heavy” texts. The first, expressed with italian word la gravitá, the gravity mixed with irony, the second makes the language material and solid. Regarding to Calvino’s “lightness” I present photography as joyful, eye-catching and delightful. The text emphasis an importance of sensual experience in everyday photographic practices: the pleasure felt while walking the city, watching the nature photography or experiencing the photochemical process in the darkroom.

Keywords

Year

Volume

15

Pages

104-118

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

 • 1 Tekst jest fragmentem obszerniejszych rozważań, poświęconych odczuwaniu przyjemności w kulturze fotograficznej.
 • 2 Wyrażenie Goeffreya Batchena, zob.G. Batchen, Burning with desire, MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England, 1997.
 • 3 W.H. Fox Talbot, A Brief HistoricalSketch of the Invention of the Art, [w:] Classic Essays on Photography, ed. A.Trachtenberg, Leete’s Island Books, New Haven, Conn. 1980, s. 29
 • 4 L. J.M. Daguerre, Daguerreotype, [w:] ibidem, s. 13.
 • 5 I. Calvino, Wykłady amerykańskie, przeł. A. Wasilewska, Wyd. Marabut, Gdańsk, Warszawa 1996, s. 9–10.
 • 6 Por. Marta Zając, Nowa muzeologia lub jak spojrzeć w oczy Meduzie, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005, s. 376–378; W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press,Chicago and London 2005, s. 89.
 • 7 C. Greenberg, Awangarda i kicz, [w:] Kultura masowa, red. i przeł. Cz. Miłosz, WL Kraków 2002.
 • 8 Ruch inspirowany m.in. przez Sontag;
 • S. Sontag, Przeciw interpretacji,„Literatura na świecie” 1979.
 • 9 Przypomina o tej tradycji Magdalena Popiel, pokazując przeobrażenie satysfakcji estetycznej od Deweya do Shustermana, zob. M. Popiel, O nową estetykę, [w:] Kulturowa teoria literatury, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2010.
 • 10 I. Calvino, Wykłady..., op. cit., s. 19.
 • 11 Ibidem.
 • 12 Słowa Cartier-Bressona za S. Sontag,O fotografii, przeł. S. Magala, WAiF, Warszawa 1986, s. 168. Metafora myśliwego szeroko jest rozwijana przez Viléma Flussera, por. V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, ASP w Katowicach, Katowice 2004, s. 38-42.
 • 13 The Pillow Book, reż. Peter Greenaway,
 • 1996.
 • 14 Cytat z filmu, j.w.
 • 15 M. de Certeau, The Practice of Everyday Life, transl. S. Rendall, University of California Press, Berkeley, London, New York 1984, s. 100–102.
 • 16 Webster’s Dictionary of English.
 • 17 Wypowiedź w filmie dokumentalnym z serii Contacts.1. Vol. 1: The Great Tradition of Photojournalism, idea by William Klein, 1988.
 • 18 Także to znamy z teorii – liczne rozważania na temat „teleobecności” zdominowały dyskurs medialny końca wieku dwudziestego. Por. Baudrillard, Virilio, Castells.
 • 19 F. Schiller, O wzniosłości, [w:] idem, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska, J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 177.
 • 20 I. Calvino, Wykłady..., op. cit., s. 17

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ffb39dd3-5324-410b-9942-b4260c72d0ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.