Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Rola banków spółdzielczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Authors

Content

Title variants

EN
The role of co-operative banks in the development of agriculture and rural areas

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich jest analizowana na przykładzie Banku Spółdzielczego w Łącku. Działalność depozytowa bardzo wzrosła od czasu przystąpienia Polski do UE, ponieważ warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich jest posiadanie konta bankowego.
EN
The aim of the paper was to present an analysis of influence of activity of co-operative banks on the development of agriculture and rural areas. The analysis concerned the activity of Co-operative Bank in Łącko in years 2003-2005. Co-operative Bank in Łącko is the oldest bank in Małopolska. The majority of its operations are located in the rural areas. The main clients of the Bank are inhabitants of Łącko region, farmers and small and medium size enterprises. Bank offered a wide selection of services. The most popular products were consumer credits and current accounts. In years 2003-2005 Bank opened 2021 accounts for farmers. Most of accounts were opened in 2004 because it was one of the conditions to receive financing from the EU funds. Bank offered also preferential credits.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.213-220,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Agrobiznesu, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków

References

  • Bień W. (1998): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
  • Golik D. (2002): Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Wschodniego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Kulawik J. (1997): Kredyt rolny w krajach Unii Europejskiej. Wieś i rolnictwo 1.
  • Rocznik Statystyczny RP 2005 (2005). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • Podstawka M. (2000):System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z Unią Europejską. Fundacja programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
  • Wilkin J. (2000): Struktura wsi i rolnictwa – Polska a kraje Unii Europejskiej. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-005def59-e145-45c6-95ac-8efab734e404
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.