PL EN


2015 | 15[30] | 1 |
Article title

Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej

Authors
Content
Title variants
EN
International agricultural land use conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ziemia rolnicza jest podstawowym i ograniczonym zasobem. Jej dostępność, dystrybucja i sposób wykorzystania są składnikami kwestii agrarnej, która przybiera wymiar krajowy, regionalny i globalny. Wykorzystanie ziemi rolniczej podlega coraz mocniej oddziaływaniom międzynarodowym. Tendencja ta będzie się pogłębiać, niosąc ze sobą negatywne konsekwencje, dlatego kwestia agrarna powinna być przedmiotem dalszych badań naukowych.
EN
The agricultural land is a fundamental and limited resource. His availability, distribution and the method of using, they are components of the agrarian question, which has national, regional and global dimension. The use of agricultural land is increasingly subject to international interactions. This trend will be exacerbated, bringing with it negative consequences, which is why the agrarian question should be the subject of further research.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.154-160,bibliogr.
Contributors
author
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
References
 • FAO [2014]: The State of Food and Agriculture. Innovation in family farming. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Góral, J., Kulawik, J. [2015]: Problem kapitalizacji subsydiów w rolnictwie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa” nr 1.
 • Łukaszewicz, A. [2012]: Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4.
 • Milczarek-Andrzejewska, D. [2014]: Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Polanyi, K. [2010]: Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Swinnen, J.F.M., Vranken, L. [2009]: Land & EU Accession. Review of the Transitional Restrictions by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real Estate. Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels.
 • Swinnen, J., Knops, L., red. [2013]: Land, Labour & Capital Markets in European Agriculture. Diversity under a Common Policy. Centre for European Policy Studies, Brussels.
 • Terres, J., M., Nisini, L., Anguiano, E. [2013]: Assessing the risk of farmland abandonment in the EU, European Commission, Joint Research Centre, Brussels.
 • UNEP [2014]: Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply. United Nations Environmental Programme.
 • Wilkin, J., red. [2010]: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Wilton Park [2011]: Global land use: Policies for the future, Wilton Park Report.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-013a6feb-442d-44f6-bc5e-ac1db9c8b349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.