PL EN


2007 | 02(17) |
Article title

Wybrane zagadnienia zmian w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Selected issues of transition in the Polish food sector aftert the EU enlargement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present the influence of EU enlargement on food consumption level and on the raw agricultural products prices in Poland. The analysis of consumption level of selected food products asserts that trends have been continued since the 90s. and Polish accession to the EU has not changed them. Raw agricultural products prices in the common market have become more equalized since the EU enlargement.
PL
W artykule przedstawiono wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na poziom konsumpcji żywności w Polsce oraz na ceny surowców rolniczych w kraju. Analiza poziomu konsumpcji wybranych artykułów żywnościowych pokazała, że dotychczasowe trendy są kontynuowane od początku lat dziewięćdziesiątych, a akcesja Polski do Unii Europejskiej nie miała na nie wpływu. Rozszerzenie Unii spowodowało, że ceny surowców rolniczych wyrównują się wewnątrz wspólnoty.
Keywords
Year
Volume
Physical description
s.124-132,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
References
Notes
PL
rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-05f509f7-14be-4f5b-a9e7-d18df48bf0d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.