PL EN


2008 | 05(20) |
Article title

Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE

Content
Title variants
EN
Agricultural type as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this study is an attempt to show the range of effect an agricultural type of farm has as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds. Direct payments and payments for the less favoured areas (LFAs) were analyzed in detail. Their amount was considered in relation to the farm income.
PL
Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego jako czynnika różnicującego poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.
Year
Volume
Physical description
s.50-58,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce
author
  • Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-0a1cc4dc-dbf1-434c-b8b0-db81ccf3a4bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.