Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 4 |

Article title

Changes in Polish agriculture in the period 2002-2010 in the light of Central Statistical Office census data

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
According to the latest National Agricultural Census 2010, in comparison with the previous one of 2002, the number of farms decreased by almost one fourth but is still very big, which results from a large number of small farms. For this reason, more than half of land resources belong to small and medium-sized farms. This translates into the efficiency of land, labour and capital in agriculture. It has impact on the competitiveness of our agriculture, because large and very large farms are more competitive in terms of bargaining power on the agri-food market. In the period between censuses, the number of people working in agriculture increased, which is a consequence of the difficult situation on the labour market, especially in rural areas. The excessive labour resources in agriculture hamper the change of farm size structure. Advantageous changes obtained during this period are the improvement of agricultural equipment of farms and an increase in the scale of production of each of the products produced on farms, which undoubtedly improves the competitiveness of our farms.

Keywords

Year

Volume

Issue

4

Physical description

p.92-100,fig.,ref.

Contributors

author
 • Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

References

 • Dzun W. [2011]: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim, [in] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, I. Nurzyńska, M. Drygas (ed.). IRWiR, Warszawa, pp. 125-153.
 • Józwiak W., Mirkowska Z. [2011]: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok, [in] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcja na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku – zagadnienia wybrane. „Program wieloletni 2011-2014”, No. 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 9-31.
 • Krasowicz S. [2009]: W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone, [in] Przyszłość sektora rolnospożywczego i obszarów wiejskich, A. Harasim (ed.). I Kongres Nauk Rolniczych, Nauka-Praktyce. IUNGPIB Puławy, pp. 21-38.
 • Manteuffel R. [1984]: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego, Wyd. III, PWRiL, Warszawa. Michna W. [2011]: Wizja pożądanego rozwoju rolnictwa do 2020 roku, [in] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcja na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku – zagadnienia wybrane. „Program wieloletni 2011-2014”, nr No. 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 32-51.
 • Obszary wiejskie, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS i US w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn 2013. Poczta W., Sadowski A., Baer-Nawrocka A. [2013]: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012. Raport z wyników, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Rosiak E. [2014]: Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego, Zeszyty Naukowe SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14 (XXIX), z. 1, pp. 86-96.
 • Stańko S. [1991]: Wpływ warunków przyrodniczych i infrastruktury wsi na gospodarowanie w rolnictwie. SGGW-AR, Warszawa.
 • Środki produkcji w rolnictwie, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011. Uprawy ogrodnicze, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
 • Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Użytkowanie gruntów, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Zegar S. [2009]: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zegar S., Toczyński T., Wrzaszcz W. [2013]: Zrównoważenie polskiego rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 • Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-0ccda9b0-63f0-4b37-913c-97c5dad5e6a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.