Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 02(17) |

Article title

Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim

Authors

Content

Title variants

EN
The pork price linkages between Polish, Danish and German markets

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań była próba oceny powiązań cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. Analizę przeprowadzono w oparciu o miesięczne informacje o poziomie cen z okresu od stycznia 1995 do maja 2007 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują, że istnieją zarówno krótko-, jak i długookresowe powiązania w kształtowaniu się cen między analizowanymi rynkami.
EN
The aim of the paper was the attempt to assess the pork prices linkage between Polish, Danish and German markets. The research was based on monthly average pork price notations between January 1995 and May 2007. The analysis indicates that both short-term and long-term relationships between analyzed markets have existed.

Keywords

Year

Volume

Physical description

s.195-206,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

Notes

PL
rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-0d7dd211-d77e-4edb-9527-b16421177797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.