PL EN


2013 | 13[28] | 1 |
Article title

Płynność finansowa w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The financial liquidity in the agricultural farms sector in Poland as compared to these in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania było przedstawienie płynności finansowej w sektorze gospodarstw rolnych w Polsce na tle gospodarstw w Unii Europejskiej. Wykorzystano w nim głównie dane statystyczne z bazy FADN, które umożliwiły analizę zjawiska według krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2009 oraz w układach według: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego i warunków produkcji. Wykonano również badanie dla polskich regionów FADN.
EN
The aim of this research was a presentation of the financial liquidity in the sector of agricultural farms in Poland and a comparison to these in the European Union. Data from the FADN database was mainly used. It enabled an analysis of the problem by country in the European Union in years 2004-2009 and by sections of economic size, type of farm and conditions of agricultural production. A research for the Polish FADN regions was also made.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.107-118,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
References
 • Bieniasz A., Gołaś Z. [2006]: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu t. CCCLXXVII, seria Ekonomia nr 5, ss. 21-41.
 • Bieniasz A., Gołaś Z. [2008]: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(9), ss. 41-52.
 • Agriculture and Rural Development. Farm Accounting Data Network. [2012]. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm. [Data odczytu: grudzień 2012].
 • Gołębiewska B. [2010]: Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, ss. 241-250.
 • Kisielińska J. [2003]: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy danych do oceny sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo nr 4, ss. 80-98.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012. [2012]. GUS, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. [2008]: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wasilewski M., Felczak T. [2011]: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, ss. 49-59.
 • Wasilewski M., Gałecka A. [2010]: Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 81, ss. 231-240.
 • Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej. [2013]: GUS. [Tryb dostępu:] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_592_PLK_HTML.htm. [Data odczytu: luty 2013].
 • Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E. [2011]: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, ss. 195-207.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1315757f-2aba-4459-82fc-f814591f60fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.