Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 3 |

Article title

Grunty nierolne w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

Authors

Content

Title variants

EN
Non-agricultural land belonging to the Agricultural Property Agency

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oprócz gruntów rolnych wchodzą także grunty nierolne, którymi obrót Agencja Nieruchomości Rolnych monitoruje od 2004 roku. Z dostępnych danych wynika, że w ostatnich latach rośnie ich sprzedaż i przychody uzyskiwane z tego tytułu. Jest to determinowane w szczególności dwoma czynnikami. Pierwszy, to atrakcyjna oferta gruntów nierolnych pozostających do rozdysponowania, w dużej części zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast. Drugim czynnikiem są działania marketingowe i promocyjne zmierzające do intensyfikacji sprzedaży tego typu nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem oferty tzw. terenów inwestycyjnych.
EN
Besides agricultural land the APA holds also non-agricultural land. Such land has been monitored by the APA since 2004. As seen from available data, the sales of non-agricultural land in recent years keeps increasing, as does the revenue on it. This is the result of several factors: Firstly, there is an attractive selection of non-agricultural land plots located within administrative borders of towns. Secondly, marketing and promotion activities are focused on sales of such type of properties, including industrial sites.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.126-135,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Biuletyn Informacyjny nr 9. MRiRW i ARiMR, Warszawa 2010, s. 16.
 • Biuletyn Informacyjny nr 3-4. MRiRW i ARiMR, Warszawa 2011, s. 23-24.
 • Biuletyn Informacyjny nr 9. MRiRW i ARiMR, Warszawa 2011, s. 19-20.
 • Nawrocki T. [2010]: Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2, s. 5-12.
 • Nawrocki T., Podgórski B. [2011]: Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE. Wieś i rolnictwo nr 3 (152), s. 212-224.
 • Pessel R. [2008]: Nieruchomości Skarbu Państwa. LexisNexis, Warszawa.
 • Podgórski B. [2010]: Zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP i wybrane czynniki ograniczające rozdysponowanie mienia. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, t. 97, z. 4, s. 183-192.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2004. ANR, Warszawa 2005.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2005. ANR, warszawa 2006.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2006. ANR, Warszawa 2007.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2007. ANR, Warszawa 2008.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2008. ANR, Warszawa 2009.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2009. ANR, Warszawa 2010.
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2010. ANR, Warszawa 2011.
 • Rolnik Dzierżawca nr 8 (173), sierpień 2011, s. 14-16.
 • Rolnik Dzierżawca nr 5 (182), maj 2012, s. 22-23.
 • Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 • Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2007 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2008.
 • Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2010 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
 • Suchoń A. [2007]: Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności. Roczniki Naukowe SERiA tom IX, zeszyt 1, s. 476-480.
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700).
 • Wolanin M. [2000]: Zasoby nieruchomości publicznych – cz. 1. Nieruchomości CH Beck nr 9 (www.nieruchomosci.beck.pl).

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1426678f-a581-4298-a71e-2b29583caa45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.