PL EN


2012 | 12[27] | 1 |
Article title

Wybrane determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie w dobie globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Selected determinants of development of innovative integration relations in agribusiness related to globalization processes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest prezentacja teoretycznych podstaw, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu w/w form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, jak też próbę wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w obliczu zachodzących procesów globalizacji.
EN
The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations such as cluster structures. This study attempts to assess the impact of above-mentioned forms of relations on the regional and local development, as well as to indicate the conditions for development of these relations in the ongoing globalization processes.
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.7-16,bibliogr.
Contributors
author
  • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-165a3dc5-827f-4d52-8e27-db616463c644
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.