Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Zmiany produkcji i handlu żywnością w Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Changes in production and foreign trade in food products in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szczegółowa analiza polskiej produkcji rolnej i skali eksportu powinna być prowadzona na tle wielkości unijnych, zwłaszcza struktur ukształtowanych w krajach Piętnastki. Rozważania takie mogą stanowić podstawę do oceny szans rozwoju produkcji żywności i perspektyw polskiego rolnictwa, głownie w wyniku zwiększania handlu zagranicznego. Polska przeznacza na eksport zdecydowanie mniejszy odsetek swojej produkcji (zbóż, buraków cukrowych w przeliczeniu na cukier, ziemniaków, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, jaj oraz mleka) niż pozostałe kraje UE-15, co może świadczyć o możliwości zwiększania zarówno produkcji, jak i eksportu produktów pochodzenia rolniczego.
EN
Detailed analysis of Polish agricultural production and scale of export should be considered on the background of quantities traded in the EU, especially in the EU-15 countries. Those considerations could be a basis for evaluation of chances of developing the food production and for predictions of the development of Polish agriculture, mainly as a result of an increase in foreign trade. Definitely smaller share of Polish production (cereals, sugar beats as sugar equivalent, potatoes, pig meat, bovine, poultry, eggs and milk) is allocated to exports than in the other EU-15 countries. This indicates a possibility of increase of production as well as of exports of agricultural products.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.369-376,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław

References

  • Database Collection of Crops and Animals Production. (2006). FAO FAOSTAT, aktualizacja na dzień 24.04.2006.
  • Database Collection of Foreign Trade. (2005). FAO FAOSTAT, aktualizacja na dzień 21.12.2005.
  • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. (2006). IERiGŻ-PIB, ARR i MRiRW, nr 23, ss. 1-4.
  • Obidzińska E. (2005): Jak pokonać eksportowe bariery. AgroTrendy 4(4), ss. 8-13.
  • Szybiga K. (2004): Polski handel zagraniczny żywnością na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t. VI z. 2, ss. 309-313.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-166bb960-a046-4bf7-a9c0-cc04e6bc7007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.