Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Prognozy polskiego ruchu turystycznego na tle trendów europejskich i światowych

Authors

Content

Title variants

EN
Prognosis of touristic traffic in Poland on the background of trends in the European and world tourism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaprezentowano prognozy ruchu turystycznego do roku 2010 uwzględniając przyjazdy turystów do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przyjazdów turystów z krajów Unii Europejskiej w latach 1994-2005. Przedstawiono także wpływy z tytułu przyjazdów cudzoziemców w tych latach wraz z prognozą do 2010 roku. Przeanalizowano wyjazdy zagraniczne Polaków. W artykule poddano też analizie dane pochodzące z badań prowadzonych w Instytucie Turystyki w 2005 roku. Przedstawiono również ogólne trendy w turystyce europejskiej i światowej.
EN
This article presents a prognosis of tourist traffic for 2010 with respect to tourist arrivals to Poland, basing on the traffic from the European Union in years 1994 through 2005. The paper presents also the factors influencing tourist traffic in years 1994 through 2005 and their prognosis up to 2010. Data published by Tourist Institute in 2005 are analysed. Principal trends in European and world tourism are shown.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.273-281,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

References

  • Alejziak W. (2003): Skutki utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia euro dla funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego. [W:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH,Warszawa.
  • Cele, motywy i formy przyjazdów do Polski w 2005 roku. (2006). W. Bartoszewicz (red.). Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2005 roku. (2006). J. Łaciak (red.). Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Skiba A. (2004): Profity z non profitu. Gazeta prawna 195
  • Trendy w światowej turystyce. (2006). W Bartoszewicz (red.). Instytut Turystyki, Warszawa.
  • UNWTO World Tourism Barometr (2006), tom 4, nr 2, czerwiec.
  • Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2005 roku. (2006). W. Bartoszewicz (red.). Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2004 roku. (2005). W. Bartoszewicz i T. Skalska (red.). Instytut Turystyki, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-184c4834-d98c-4307-9602-b209839a3493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.