Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 3 |

Article title

Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013

Content

Title variants

EN
The consumption of cigarettes in different socio-economic groups in Poland in the years 2000-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania poziomu konsumpcji papierosów w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej i typu biologicznego rodziny. Jako dane źródłowe wykorzystano wyniki badań panelowych „Diagnoza Społeczna” prowadzonych cyklicznie od 2000 roku. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych przez autorów w oparciu o wyniki badań Budżetów Gospodarstw Domowych (BGD).
EN
The paper presents results of research on diversification in cigarette consumption, depending on the socio-economic group and type of biological family. As the source data used results of the panel "Social Diagnosis" conducted periodically since 2000. The results were compared with the results of previous studies conducted by the authors on the basis of the results of the Household Budget (BGD) survey.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Physical description

s.71-84,rys.,tab.,map.,bibliogr.

Contributors

author
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Carton S., Jouvent R., Widlocher D. [1994]: Sensation seeking, nicotine dependence, and smoking motivation in female and male smokers. Addictive Behaviors, 19 (3), ss. 219-227.
 • Chełchowski W. [2014]: Tytoniowa szara strefa. Wiadomości Handlowe, 135 (5). [Tryb dostępu:] http://wiadomoscihandlowe.pl/ [Data odczytu: maj 2014].
 • Czapiński J., Panek T. [2013]: Diagnoza społeczna 2013. [Tryb dostępu:] http://www.diagnozaspoleczna.com [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Czerwińska E. [1995]: Przemysł tytoniowy w Polsce – start do prywatyzacji. Materiały i Dokumenty nr 155, Biuro Sejmu RP, Warszawa.
 • Czerwińska E., Koronowski A., Stankiewicz D. [1994]: Przemysł tytoniowy, a zagadnienie monopolu państwowego. Raport nr 61, Kancelaria Sejmu RP, Warszawa.
 • Eriksen M., Mackay J., Ross H. [2012]: The Tobacco Atlas. American Cancer Society, Atlanta, GA, USA.
 • Fiddler J. A., West R. [2009]: Self-perceived smoking motives and their correlates in a general population sample. Nicotine Tobacco Research, 11 (10), ss. 1182-1188.
 • Gwiazdowski R., Barna A., Wepa M., Marchewka R. [2013]: Skutki wdrożenia dyrektywy tytoniowej. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 • Houston C. S. [1986]: The sociology of cigarettes smoking. Canadian Association Medical Journal, 134 (8), ss. 878-879.
 • Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. [2010a]: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), ss. 112-117.
 • Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski, A. [2010b]: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w
 • Polsce w latach 1999 - 2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwa. Roczniki Naukowe
 • Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), ss. 118-124.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. [2011]: Wyniki badań HBSC. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Opracowanie zbiorowe Ernst & Young [2012]: Analiza krajowej struktury opodatkowania papierosów akcyzą. [Tryb dostępu:] www.bcc.org.pl. [Data odczytu: wrzesień 2012].
 • Opracowanie zbiorowe GUS [2013a]: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Opracowanie zbiorowe GUS [2013b]: Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Opracowanie zbiorowe PAIIZ [2013]: Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Gospodarczych, Warszawa.
 • Opracowanie zbiorowe WHO [2009] : Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce World Health Orgnization, Denmark, Kobehavn.
 • Otto P., Rząsa D. [2013]: Rynek przemytu papierosów w Polsce w pigułce 2013. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Otto P. [2013]: Jak ratować budżet akcyzą? [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: marzec 2013].
 • Otto P. [2014]: Coraz więcej papierosów z przemytu w Polsce. Zobacz, które marki są najczęściej podrabiane. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • Otto P., Klinger K. [2014]: Czarny rynek tytoniowy wciąż kwitnie. Rządzą liście i białoruskie Marlboro. [Tryb dostępu:] http://biznes.gazetaprawna.pl [Data odczytu: lipiec 2014].
 • Schiffman S., Kassel J.D., Paty J., Gnys M., Zettler-Segal M. [1994]: Smoking typology profiles of chippers and regular smokers. Journal of Substance Abuse, 6 (1), ss. 21-36.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-18fe8406-5751-4503-b849-145028a2f8d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.