Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Możliwości poprawy sytuacji polskiej floty rybackiej w oparciu o międzynarodowe doświadczenia w stosowaniu Zbywalnych Koncesji Połowowych

Authors

Content

Title variants

EN
Possibilities of improving the situation of the Polish fishing fleet based on international experience in the use of Transferable Fishing Concessions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po znacznej redukcji floty rybackiej polskie rybołówstwo nadal boryka się z wieloma problemami. Najważniejszymi z nich są: niewykorzystany limit połowowy na dorsza, niska rentowność działalności, przestarzała i mało konkurencyjna flota rybacka oraz marnotrawienie zasobów. Zbywalne Koncesje Połowowe (ZKP) są jednym z wielu mechanizmów regulujących wielkość nakładu połowowego. W europejskim rybołówstwie na szeroką skalę ZKP wprowadziły Islandia, Dania, Szwecja oraz Estonia. Przyniosły one wiele korzyści dla ich rybołówstwa. Jednakże bardziej liberalne przepisy regulujące ZKP w rybołówstwie islandzkim doprowadziły do wielu negatywnych konsekwencji. Najważniejsze z nich to: nadmierna koncentracja połowów, utrata częściowej kontroli nad ZKP oraz marginalizacja rybołówstwa przybrzeżnego. Poprawa sytuacji polskiego rybołówstwa może nastąpić po wprowadzeniu do niego Zbywalnych Koncesji Połowowych. Warto więc rozważyć możliwość ich zastosowania.
EN
As the fishing fleet has been substantially reduced, Polish fishery still struggles with many issues, the most crucial of which are: unused cod fishing quotas, low profitability, obsolete and relatively uncompetitive fishing fleet, and the wasting of resources. Transferable Fishing Concessions (TFC) might be just the solution for the Polish fishery. They are one of the many mechanisms regulating the amount of fishing effort. In European fishery, TFC have been introduced on a large scale in Iceland, Denmark, Sweden and Estonia, and they proved very beneficial for the fishing industry. However, in the case of Iceland basing the TFC system on regulations which were too liberal, brought adverse consequences, such as: excessive concentration of catch, loss of partial control over the TFC, and marginalization of coastal fishery. TFC could contribute to the improvement in the situation of the Polish fishery, which is why their introduction should be taken into consideration.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.149-160,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Marketingu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

References

 • Agurre Fortunic G. [2012]: Jak to z dorszem było. Magazyn Przemysłu Rybnego nr 6(90), ss. 9-12.
 • Bierndgarski H. [2013]: Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim. Magazyn Przemysłu Rybnego nr 1(91), s. 38.
 • Blady W., Netzel J. [2005]: Połowy bałtyckiego dorsza w polskim rybołówstwie w latach 1921-2003. Wiadomości Rybackie nr 1-2, ss. 12-15.
 • Budnikowski A. [2006]: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWN, Warszawa, ss. 203-209.
 • Damanaki M. [2012]: Nowa Wspólna Polityka Rybacka. Wiadomości Rybackie nr 1-2, ss. 5-8.
 • Drążek A. [2012]: Z Komisją Europejską o przyszłości rybołówstwa. [Tryb dostępu:] http://urzad.pomorskie.eu/pl/ aktualnosci/2012/bruksela_polityka_spojnosci. [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Dunin-Kwinta I. [2000]: Wielowariantowy model redukcji nakładu połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejonach nadmorskich: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną (ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego). Ekspert – SITR, Koszalin, ss. 47–48.
 • ITQ. [Tryb dostępu:] http://en.fvm.dk/the-ministry/fisheries-and-aquaculture/. [Data odczytu: kwiecień 2014]. Karnicki Z. [2009]: Indywidualne kwoty połowowe (ITQ), czy je wprowadzimy??. Wiadomości Rybackie nr 5-6 (169), ss. 7-8
 • Karnicki Z. [2013]: Zarządzanie bałtycka flotą. Wiadomości Rybackie nr 5-6, ss. 1-4.
 • Karnicki Z. [2014]: Na początek roku. Wiadomości Rybackie nr 1-2, ss. 1-4.
 • Kuzebski E. [2009,2011,2014]: Krajowa produkcja ryb i owoców morza. Rynek Ryb stan i perspektywy, IERiGŻ, nr 9, nr 15, nr 21, ss. 13, 15, 19.
 • Kuzebski E.[2014]: Wyniki finansowe polskiej floty rybackiej w 2012 roku. Wiadomości Rybackie nr 3-4, ss. 3-7.
 • Malkowski A. [2012]: Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej. Prezentacja wybranych dostępnych źródeł finansowania: Przedsiębiorczość społeczna dla technika i inżyniera – PESTI, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Szczecin, ss. 53.
 • Markus T. [2010]: Towards sustainable fisheries subsidies: Enterning a new round of reform under the Common Fisheries Policy. Marine Policy, 34, s. 1117-1124. [Tryb dostępu:] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X10000631. [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Morska Gospodarka Rybacka [2004-2012]. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ekonomiki Rybackiej.
 • MRAG Consortium [2009]. An analysis of existing Rights-Based Management (RBM) instruments in Member States and on setting up best practices in the EU (FISH/2007/03), Final Report II, Catalogue of Rights-Based Management Instruments in coastal EU Member States, ss. 168-189, 203-209.
 • Nowaczyk P. [2013]: Wpływ redukcji polskiej floty rybackiej na wielkość połowów głównych gatunków ryb: ZN SGGW – Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 101, Warszawa, ss. 81-94.
 • Pieńkowska B., Kuzebski E. [2013]: Polityka Rybacka i regulacje rynku ryb. Rynek ryb. Stan i perspektywy; nr 19. ss. 7-11.
 • Popescu I.[2010]: Rybołówstwo w Szwecji, Departament tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności, Parlament Europejski, Bruksela, ss. 28-30.
 • Portal Morski [2008]: Rybacy skarżą się na unijny zakaz. [Tryb dostępu:] https://www.portalmorski.pl/Zwiazkowcy-skarza-sie-na-unijny-zakaza9746k33939. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • Radtke K. 2006. Discard dorsza w ukierunkowanych połowach ryb tego gatunku i w przyłowie ryb śledziowatych. Wiadomości Rybackie nr 3-4, ss. 7-8.
 • Reforma WPRyb - przekazywalne koncesje połowowe [2013], http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/tfc_pl.pdf. [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Safader J. [2013]. List otwarty do Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke. [Tryb dostępu:] http://www.pspr.pl/attachments/article/236/AS%201%20Min.K.Plocke%20zarz%C4%85dzanie %20zasobami%202014%20i%20dalej.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • System Informacji Rybołówstwa Morskiego [2004], [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Waldo S., Berndt K. and others [2013]: Swedish coastal herring fisheries in the wake of an ITQ system, Volume 38, ss. 321–324, [Tryb dostępu:] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X12001479. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • Waldo S., Paulrud A. [2012]: ITQs in Swedish demersal fisheries, , ICES Journal of Marine Science, Volume 70, Issue 1, pp. 68-77, [Tryb dostępu:] http://icesjms.oxfordjournals.org/content/70/1/68.Abstract%20z%20dnia%. [Data odczytu: czerwiec 2014].
 • Wiadomości [2010]: Polski bałtycki okrągły stół d.s. rybołówstwa. Wiadomości Rybackie nr 1-2, ss. 4-10.
 • Wiadomości [2011]: Polski bałtycki okrągły stół d.s. rybołówstwa. Wiadomości Rybackie nr 11-12, ss. 14-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1bae2a3f-e054-4b40-a5f0-5b0136417f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.