Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 05(20) |

Article title

Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską

Content

Title variants

EN
Changes of unemployment in the rural labour market after the integration of Poland with the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zmian bezrobocia wiejskiego po integracji Polski z Unią Europejską. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski realizowanych przez GUS w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują na korzystne zmiany zachodzące w obszarze bezrobocia wiejskiego wynikające z dostępu Polski do funduszy unijnych, a także z otwarcia rynków pracy przez niektóre kraje dawnej „piętnastki”. Zmiany te dotyczą między innymi obniżenia wskaźników charakteryzujących bezrobocie oraz ograniczenia skali bezrobocia długookresowego. Nadal jednak poważnym problemem pozostaje bezrobocie dotyczące bezrolnych mieszkańców obszarów wiejskich.
EN
The purpose of the present study was to show the changes of rural unemployment after the integration of Poland with the European Union. The analysis was carried out on data coming from the Research of Economic Activity of Polish Residents made by GUS in the second quarter of 2004 and in the fourth quarter of 2007. The results of the investigations indicate advantageous changes occurring in the field of rural unemployment, resulting from the availability of the EU funds and also from opening labour markets by some countries of the former EU-15. The changes include inter alia a reduction of the rate of unemployment and a decrease in the scale of long-term unemployment. Still, the unemployment of landless dwellers of rural areas remains a serious problem.

Year

Volume

Physical description

s.144-152,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1bb02443-75fb-4c4d-ac55-daef19b9397f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.