Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 1 |

Article title

Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności

Authors

Content

Title variants

EN
Benefits from the new products development and determinants of their success in the food market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowywanie, wprowadzanie nowych i ulepszanie istniejących produktów jest jednym ze sposobów utrzymania się firm na dynamicznie zmieniającym się rynku żywności. Działania te zwiększają elastyczność i stabilność funkcjonowania, wzmacniają obecną pozycję przedsiębiorstw i stwarzają możliwość ich rozwoju w przyszłości. Skuteczność tych działań zależy od znajomości czynników warunkujących sukces nowych produktów na rynku oraz od wykorzystania tej wiedzy przez przedsiębiorstwa w praktyce.
EN
The development and introduction of new as well as improving existing products creates a chance for companies to exist in the rapidly-changing food market. These actions increase flexibility and stability of functioning, strengthen the current position of companies and provide an opportunity for their development in the future. The effectiveness of these actions depends on the knowledge of determinants for market success of new products and the practical application of this knowledge by companies.

Keywords

Year

Volume

Issue

1

Physical description

s.70-77,rys.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Cooper R.G. [1999]: From experience: the invisible success factors in product innovation. Journal of Product Innovation Management nr 16, ss. 115-133.
 • Costa A.I.A., Jongen W.M.F. [2006]: New insights into consumer-led food product development. Trends in Food Science & Technology nr 17, ss. 457-465.
 • Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2010. [2011]. CIAA [Tryb dostępu:] www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Data_Trends_2011.pdf. [Data odczytu: kwiecień 2012].
 • Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2011. [2012]. Food and Drink Europe. [Tryb dostępu:] www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Final_DT_2012_04.06.pdf. [Data odczytu: maj 2012].
 • Dekker M., Linnemann A.R. [1998]: Product Development in the Food Industry. [W:] Innovation of Food Production Systems. .W.M.F. Jongen i M.T.G Meulenberg (red.). Wageningen Academic Publishers, Wageningen, ss. 67-86.
 • Earle M., Earle R., Anderson A. [2007]: Opracowywanie produktów spożywczych – podejście marketingowe. WNT, Warszawa.
 • Edgett S., Shipley D., Forbes G. [1992]: Japanese and British companies compared: Contributing factors to success and failure in new product development. Journal of Product Innovation Management nr 9(1), ss. 3-10.
 • Ford D., Sterman J. [1998]: Dynamic modeling of product development processes. Systems Dynamic Review nr 14, ss. 31-68.
 • Fuller G.W. [2005]: New Food Product Development: From Concept to Marketplace. Ed. 2. CRC Press, Boca Raton, Florida.
 • Haffer M. [2004]: Zarządzanie nowym produktem. [W:] Innowacyjność przedsiębiorstw. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski (red.): UMK, Toruń, ss. 145-193.
 • Hoban T.J. [1998]: Improving the success of new product development. Food Technology nr 52, ss. 46-49.
 • Kaczorowska J. [2008]: Role of consumer in the process of new product development. [W:] Challenges and perspectives for the European food market. B. Kowrygo (red.). Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, ss. 137-147.
 • Kaczorowska J. [2009]: Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy rolnictwa światowego tom 7 (XXII), ss.50-57.
 • Mruk H., Rutkowski I.P. [2001]: Strategia produktu. PWE, Warszawa.
 • New Products Management for the 1980s. [1982]. Booz, Allen & Hamilton (BAH), Nowy Jork.
 • Rudder A., Ainsworth P., Holgate D. [2001]: New food product development: strategies for success. British Food Journal nr 103, ss. 657-671.
 • Rutkowski I.P. [2004]: Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań. Marketing i rynek nr 5, ss. 7-15.
 • Rutkowski I.P. [2007]: Rozwój nowego produktu. PWE, Warszawa.
 • Simpson T.W., Siddique Z., Jiao J. [2005]: Product Platform and Product Family Design. Methods and Applications. Springer Science, New York.
 • Stewart-Knox B., Mitchell P. [2003]: What separates the winners from the losers in new food product development? Trends in Food Sciences & Technology nr 14, ss. 58-64.
 • Van Trijp J.C.M., Steenkamp J.E.B.M. [2005]: Consumer-oriented new product development: principles and practice. [W:] Innovation in agri-food systems. Product quality and consumer acceptance. W.H.F. Jongen i M.T.G. Meulenberg (red.): Wageningen Academic Publishers, Wageningen, ss. 87-119.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1c9cfc01-37e6-47cb-a569-4763bdbf0584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.