Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11(26) | 2 |

Article title

Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Breaches of the organic agriculture principles in the Czech Republic

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest analiza nadużyć i nieprawidłowości, jakie zostały zidentyfikowane w rolnictwie, przetwórstwie i handlu produktami ekologicznymi w Republice Czeskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najczęściej występujących nieprawidłowości należą uchybienia w zakresie znakowania produktów. Inne dość często występujące naruszenia zasad produkcji ekologicznej to żywienie zwierząt paszami niedozwolonymi w rolnictwie ekologicznym oraz nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji.
EN
The aim of this paper is to present the abuses and irregularities which were identified in agriculture, processing industry and trade of ecological products in the Czech Republic. The analysis shows that the most common are the irregularities in labelling the products. Other often occurring abuses are feeding the livestock with fodder disallowed in ecological agriculture and nonconformities with the regulations in keeping records.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.78-85,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Marketingu i Handlu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1ce6a8de-7bb3-4f01-8776-c6b98de8f469
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.