PL EN


2012 | 12[27] | 4 |
Article title

Realizacja programu rent strukturalnych w Polsce w świetle danych ARiMR

Authors
Content
Title variants
EN
Realization of the structural pensions programme in Poland in the light of the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture data
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono ocenę oddziaływania rent strukturalnych na przemiany agrarne. Badania przeprowadzono w oparciu o niepublikowane dane ARiMR, które porównano do wyników spisu rolnego z 2002 i 2010 r. Renty strukturalne stanowiły jedno z działań zawartych w PROW 2004-2006 oraz 2007-2013 r. W wyniku analizy stwierdzono, że beneficjenci rent strukturalnych pod względem liczebnym (75,8 tys.) stanowili 4,8% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w kraju. W ramach programu rolnicy przekazali 718,9 tys. ha użytków rolnych (4,6%), w tym 49,3% dla następców oraz 50,7% na powiększenie innych gospodarstw rolnych. Średnia wielkość jednego gospodarstwa rolnego przekazywanego w ramach programu rent była wyższa niż średnia krajowa.
EN
The paper presents an evaluation of the structural pensions programme influence on agrarian changes in Poland. The research took advantage of not published data from Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture which were compared to results of agricultural census from 2002 and 2010. The structural pensions programme was one of activities in the Rural Development Programmes RDP 2004-2006 and 2007-2013. As a result of analyses it was noticed that beneficiaries of structural pensions (75.8 thousand) were 4.8% of the total number of farms in the country. Within the frame of the programme, farmers gave back 718.9 thousand hectare of agricultural land (4.6% of the total), in that 49.3% for successors and 50.7% for extension of other farms. The average size of a farm transferred within the frames of pensions programme was higher than the mean size in the country.
Keywords
Year
Volume
Issue
4
Physical description
s.107-113,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
References
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-1d1d4483-b5ba-4857-8b32-d540d60455dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.