PL EN


2006 | 15 |
Article title

Sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Content
Title variants
EN
The income situation in agriculture in the CEE countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EŚiW) cechuje znaczne zróżnicowanie sektora rolnego, zarówno w zakresie dochodów, jak też i czynników je kształtujących. Jedną z kategorii pozwalających na zobrazowanie tych różnic jest wartość dodana brutto. Jej wielkość jest ważnym kryterium ekonomicznej oceny funkcjonowania różnych dziedzin wytwórczości, w tym i wytwórczości rolniczej, obrazuje ona bowiem przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji.
EN
The income situation of the agricultural sector in the CEE countries is discussed. The dynamics of incomes, the productivity of labour and land, and the income gained by an average farm in 2003-2005 were analyzed. Both in 2004 and in 2005 an improvement in the income situation of agriculture in the CEE countries was observed. In 2005 compared to2003 in all CEE countries an increase of incomes in the agricultural sector occurred, the biggest being in Poland and in Lithuania. In 2005 the highest productivity of labour was in the Czech Republic and in Estonia and it was the lowest in Latvia. Also incomes obtained by an average farm were the highest in the Czech Republic and the lowest in Lithuania. The highest GVA per hectare of agricultural land was obtained in Slovenia.
Keywords
Year
Volume
15
Physical description
s.337-343,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
author
References
  • Agriculture in the European Union. Statistical and economic information (2005). Statistical Office of European Commission (EUROSTAT), Bruksela.
  • Eurostat (2006).
  • Floriańczyk Z. (2003): Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
  • Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. (2001): Przyszłość wsi polskiej – wizje, strategie, koncepcje. Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  • Leszczyńska M. (2004): Wielkość użytkowanego gospodarstwa rolnego a zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, ss. 57 – 67.
  • Rosner A. (2001): Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie. [W:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Red. I. Bukraba-Rylska, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
  • Wiatrak A. P. (1989): Zmiany produktywności ziemi w rolnictwie polskim. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2, ss. 24 – 35.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-2178282f-83f1-4074-91cb-767c6bf4caa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.