Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11(26) | 4 |

Article title

Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych

Authors

Content

Title variants

EN
Functioning of the social economy in rural areas on the example of social cooperatives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule ukazano funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano 14 jednostek, które określiły swoją kondycję finansową jako dobrą. Analiza uzyskanych w pracy wyników pozwala stwierdzić, że znaczącą rolę w tym sukcesie odgrywa wielobranżowy profil działalności, wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, współpraca z lokalnym samorządem oraz dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.
EN
The article presents the functioning of social economy in rural areas based on a case study of social cooperatives. 14 units were characterized basing on a survey, which had declared their financial condition as good. According to the research a key role in this success plays a multiple business profile, a support from NGOs, a cooperation with the local self-government and funding from national and European funds.

Year

Volume

Issue

4

Physical description

s.26-36,rys.,tab.,bibliogr.

Contributors

  • Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, Koszalin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-2680756c-71c8-4cfe-a052-ffab34791a88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.