PL EN


2012 | 12[27] | 1 |
Article title

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejściu do zapewnienia jakości produktów żywnościowych

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of the Polish accession to the European Union on enterprises' approach to food products quality management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Główny cel polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności to zapewnienie jak najwyższego stopnia ochrony zdrowia konsumenta. Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki głównym jej problemem jest poprawa konkurencyjności. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, postawiło wiele przedsiębiorstw przed koniecznością wyboru drogi ich dalszego funkcjonowania. Wraz z wielkimi nadziejami, jakie niosła integracja pojawiło się również wiele problemów i obaw związanych z tym faktem. Kwestia konkurencyjności szczególnie wśród przedsiębiorstw agrobiznesu jest niezmiernie ważnym aspektem rozwoju polskiej gospodarki. O zdolności do poprawy konkurencyjności danej dziedziny decyduje wiele czynników, zarówno o charakterze ekonomicznym jak i pozaekonomicznym. Teoria i praktyka dowodzą, że w obecnej dobie jednym z czynników może być szeroko pojęta jakość, poparta wdrażaniem systemów zarządzania jakością.
EN
The main goal of the EU food safety policy is to ensure human life protection on the highest possible level. In the present stage of Polish economy development, the major problem is an improvement of competitiveness. After Poland’s accession to the European Union, entrepreneurs had to decide ways of their further economic activities. Although the integration brought great opportunities, there were also numerous problems and fears connected with the fact. In this connection the issue of competitiveness, especially within agribusiness enterprises, is an extremely important aspect of Polish economic development. However, there are many economic as well as non-economic factors deciding on the ability of competitiveness enhancement in particular branches of economy. Moreover, methods that have been based on cost and price relations are no longer effective enough, so that entrepreneurs have to search for more successful methods and tools to gain long-lasting advantages over their market competitors. Both theory and practise prove that nowadays the widely understood quality supported by implementation of certified quality management systems’ rules can be such a factor.
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.63-74,rys.,wykr.,bibliogr.
Contributors
author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-289e917b-ae3d-4bd3-a768-d5b820cba612
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.