Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13[28] | 2 |

Article title

Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006–2011

Content

Title variants

EN
Global cereals trade trends during the world surge of food prices; the analysis of global leaders in the exports and imports of cereals 2006–2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie tendencji rozwojowych w międzynarodowym handlu zbożem wobec wzrostu światowych cen żywności w okresie 2006–2011. Przedstawiono zmiany w ujęciu wartościowym i ilościowym odnośnie eksportu i importu zbóż, oraz bilansu handlowego. Ponadto zaprezentowano oddziaływanie wahań cen na zmiany pozycji głównych importerów i eksporterów zbóż. W analizowanym okresie zaobserwowano m.in. zmiany w międzynarodowej strukturze geograficznej handlu zbożami (na przykładzie największych eksporterów i importerów tych surowców).
EN
The main aim of the paper is to identify trends in the global trade in cereals towards world growth in food prices (mainly cereals) between 2006–2011. The author presented changes (in terms of changes in value and quantity) in the world exports and imports of cereals as well as in the trade balance. Also the impact of the world food surge on the position of global leaders in the trade in cereals has been covered. In the period covered also changes in the geographic structure of the world cereal’s trade were identified.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.40-50,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

 • Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Opolski, Opole

References

 • Acharya S.S., Chand R., Birthal P.S., Kumar S., Negi D.S. [2012]: Market Integration and Price Transmission in India: a case of rice and wheat and wheat with special refernce to the world food crisis of 2007/08, FAO.
 • Crop Prospects and Food Situation [2008]: No. 1/February, FAO, s. 2.
 • Crop Prospects and Food Situation [2009]: No. 4/November, FAO, s. 2–3.
 • Crop Prospects and Food Situation [2011]: No. 4/December, FAO, s. 2–3.
 • Food Outlook. Global Market Analysis [2010]: FAO. [Tryb dostępu:]
 • http://www.fao.org/docrep/013/al969e/al969e00.pdf/. [Data odczytu: luty 2013].
 • http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/. [Data odczytu: styczeń 2013].
 • http://www.fao.org/giews/english/cpfs/index.htm#2006. [Data odczytu: styczeń 2013].
 • http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/csdb/en/. [Data odczytu: luty 2013].
 • http://www.trademap.org. [Data odczytu: styczeń 2013].
 • Malchar-Michalska D. [2012]: Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008–2011, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Tom 12, Zeszyt 4, s. 97–106.
 • The State of Agricultural Commodity Markets. High food prices and the food crisis – experiences and lessons learned [2009], FAO, s. 9–10.
 • The State of Agricultural Commodity Markets. High food prices and the food crisis – experiences and lessons learned [2009], FAO, s. 10.
 • Trostle R. [2008]: Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices,.US Department of Agriculture, WRS-0801.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-2a7f7985-57e5-4562-868a-be9a1a7d0f7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.