PL EN


2012 | 12[27] | 2 |
Article title

Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich powiatów woj. wielkopolskiego pod względem ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą

Authors
Content
Title variants
EN
Competitive standing of rural areas in the Wielkopolskie voivodship districts with respect to their endowment with the economic infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Infrastruktura jest jednym z podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność jednostek terytorialnych. W pracy przedstawiono stan i zróżnicowanie wyposażenia obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej w przekroju powiatów oraz wskazano ich pozycję konkurencyjną z punktu widzenia poziomu wyposażenia infrastrukturalnego. Grupę powiatów najbardziej konkurencyjnych pod względem poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej utworzyły cztery powiaty (poznański, jarociński, średzki i gnieźnieński), zaś w skład grupy jednostek o niskiej i bardzo niskiej sile konkurencyjnej weszło jedenaście powiatów, czyli 35% z ogólnej ich liczby.
EN
Infrastructure is one of basic factors influencing the competitiveness of a territorial unit. The state and disparity of development of rural areas in Wielkopolskie voivodship with reference to the key elements of economic infrastructure and the competitive position of districts from the perspective of their infrastructural equipment is indicated. A group of districts most competitive because of the level of their infrastructural development has been distinguished, composed of four districts (poznański, jarocinski, średzki and gnieźnienski). Eleven districts (or 35% of their total number) have been classified as a group of low and very low competitiveness with this respect.
Year
Volume
Issue
2
Physical description
s.7-16,tab.,map.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
References
  • Bank Danych Lokalnych. [2012]. GUS. Warszawa.
  • Bruska A. [2007]: Wizerunek jako przejaw i narzędzie kształtowania konkurencyjności regionu. [W:] Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy. S. Kauf (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 243-244.
  • Dolata M., Łuczka-Bakuła W. [2005]: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
  • Rogalska J., Stachowicz M. [2008]: Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie regionu świętokrzyskiego. [W:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-2e3510cd-7126-4c49-b000-d89a8d3175f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.