PL EN


2010 | 10(25) | 1 |
Article title

Wpływ zmiany zasad dotowania na chów i hodowlę owiec w Polsce i UE

Authors
Content
Title variants
EN
Influence of changes in subsidizing principles on the sheep breeding in Poland and in the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niższy poziom wsparcia w Polsce i innych krajach UE spowodował spadek pogłowia owiec. Niższe dochody z produkcji owczarskiej wpływały na rezygnację rolników z chowu owiec. W związku z tym produkcja owczarska w wielu krajach UE wymagała dodatkowego wsparcia krajowego. Z mniejszym pogłowiem owiec związana była niższa produkcją mięsa jagnięcego i wyższe jego ceny. W Polsce poziom wsparcia producentów owiec również obniżył się. Zmniejszyło się pogłowie i produkcja mięsa, a ceny utrzymywały się na podobnym poziomie od kilku lat. Produkcja owczarska wymaga więc większego wsparcia, gdyż zmiana sposobu dotowania przyczyniła się do spadku dochodów rolników i pogorszeniu się sytuacji całego sektora owczarskiego.
EN
The influence of the changes in subsidizing principles on the sheep breeding in Poland and in the EU countries is presented. The lower level of support in Poland and in the other EU countries is influencing a reduction of sheep population. Growing costs of the means of production and a lack of financial liquidity have contributed to the liquidation of many flocks of sheep. The lamb meat production has been decreasing. Its imports and exports have stagnated. Production trends have been identical in Poland and in the EU countries. Ovine production requires subsidies from the state budget or other forms of support
Year
Volume
Issue
1
Physical description
s.106-115,rys.,tab.,bibliogr.
Contributors
author
  • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-31462187-5735-4836-8153-6c48aad1308f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.