Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 05(20) |

Article title

Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Contemporary problems of agriculture and rural areas in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było omówienie wybranych problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce, w głównej mierze dotyczących rolnictwa. Do najważniejszych czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich oraz rolnictwa należy zaliczyć przede wszystkim niekorzystną sytuację dochodową w porównaniu z innymi działami gospodarki, rozdrobnienie agrarne, nadmiar siły roboczej, niski poziom wykształcenia na wsi oraz bariery infrastrukturalne.
EN
The aim of the paper was to discuss selected problems of Polish rural areas and agriculture. The main factors slowing down the development of rural areas and agriculture in Poland are unfavourable income situation by comparison to other economy branches, small size of farms (fragmented agrarian structure) and workforce surplus, low educational level, as well as infrastructural barriers.

Year

Volume

Physical description

s.133-143,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-34c52408-fa4b-4a0f-8c89-6fdde15b93ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.