PL EN


2013 | 13[28] | 4 |
Article title

Changes in agricultural production in Poland after accession to the European Union

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The first part of the paper presents the issue of the Common Agricultural Policy and next it presents the development of Polish agriculture in the structures of the European Community. The paper presents the changes in the agrarian structure in Poland after the accession to the European Union. Special attention is paid to crop and livestock production.
Keywords
Year
Volume
Issue
4
Physical description
p.156-161,fig.,ref.
Contributors
author
  • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
  • Jadwiga Dziubinska Agricultural Education Centre Schools in Goladkowo, Goladkowo, Poland
References
  • Instrumenty oddziaływania państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników.[2009] IERiGŻ, Warszawa, p. 55.
  • Judzińska A., Łopaciuk W. [2011]: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo. IERiGŻ, Warszawa, pp. 51-57.
  • Floriańczyk Z. [2003]: Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 43-49.
  • Pięć lat Polski w Unii Europejskiej [2009]. Wydaw. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, p. 85.
  • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce [2011]. Wydaw. MRiRW, Warszawa, pp. 8-9.
  • Traktaty Ustanawiające Unię Europejską, Wspólnota Europejska, 1997, former Traktaty Rzymskie, Article 39, 1957.
  • Wspólna polityka rolna. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich [2012], Luksemburg, pp. 5-8.
Notes
PL
Rekord w opracowaniu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-from-agro-392ecf08-a18d-4ca4-b3f4-cdbf81dcfdb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.