Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 08(23) |

Article title

Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE

Authors

Content

Title variants

EN
Results of three years of applying the sugar market reform in the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca przedstawia skutki trzech lat reformy rynku cukru. W sześciu krajach zaprzestano produkcji cukru, a w wielu, w tym Polsce, znacznie ją ograniczono. Jednocześnie wyodrębniła się grupa krajów o większej produkcji niż przed reformą. Mimo że zmalały ceny detaliczne cukru, to nie spowodowało to obniżenia cen wyrobów zawierających cukier. Aby utrzymać się na rynku, zarówno cukrownie jak i rolnicy, muszą maksymalnie ograniczać koszty produkcji.
EN
The work is presenting effects of three years of the sugar market reform. In six countries the sugar production has ceased, and in many, including Poland, it has been much limited. Simultaneously a group of countries emerged with greater production than before the reform. Even though retail prices of sugar went down it did not cause lowering prices of products containing sugar. In order to stay in the market, both sugar factories and farmers must reduce to minimum the production costs.

Year

Volume

Physical description

s.5-9,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-3b7b3016-bdc3-432f-b45e-605fd95e45cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.