Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 02(17) |

Article title

Struktura łancucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE

Authors

Content

Title variants

EN
The structure of food chain and changes of producer-to-consumer relationship in Poland and the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę określenia realiów współczesnych kanałów dystrybucji żywności w Polsce w aspekcie nowych uwarunkowań rynkowych na tle sytuacji w państwach UE-27 na przykładzie rynku mięsa wieprzowego. Analizowano poszczególne elementy łańcucha marketingowego od producenta do konsumenta, a zwłaszcza stan ich rozwoju w układzie przestrzennym. Wskazano na różnice występujące w stopniu organizacji łańcucha marketingowego wynikające między innymi z poziomu rozwoju gospodarczego danego państwa. Wskazano na zarysowujące się tendencje i prawidłowości rozwoju ogniw łańcucha marketingowego w Polsce w kontekście integracji gospodarczej z UE.
EN
An attempt to analyse the marketing chain for the pig meat from a pig farm through meat processing to the market with the background of new market conditions in the EU-27 countries has been made. Components mentioned above and, especially, their stage of development have been discussed in a spatial context. Major differences in the organisational level of the marketing chain depending on the economic development of the country have been pointed to. Present tendencies and regularities of development of the marketing chain in Poland in the context of conomic integration with the EU have been shown.

Keywords

Year

Volume

Physical description

s.240-246,tab.,bibliogr.

Contributors

author
  • Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnosciowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań

References

Notes

PL
rekord w opracowaniu

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-3d72574b-7c3a-42ee-a149-8c2190586ca0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.