Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Uwarunkowania produkcji oraz wewnątrz- i zewnątrz unijnego handlu wołowiną i cielęciną w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Production and intra- as well as extra-EU beef and veal trade conditions for Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowana została aktualna sytuacja i uwarunkowania na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w odniesieniu do zbliżającej się reformy WPR. Jest to najwyższy czas, aby podjąć rozmowy w sprawie przyszłego kształtu WPR z uwzględnieniem analizy czynników środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych. Wstępne wyniki pokazują, że Polska posiada możliwości do produkcji wołowiny i cielęciny i oferowania jej na rynkach zarówno wewnątrz- jak i zewnątrz unijnych. Zasadniczym problemem jest kształt i wielkość wsparcia produkcji rolno- spożywczej w kontekście liberalizacji handlu międzynarodowego.
EN
This article presents the situation and conditions in the beef and veal markets in Poland relating to the new CAP reform. It is an opportune time to start a discussion about the future form of CAP on the basis of a wide environmental, social and economic analysis. The present overview shows that Poland has an opportunity to produce and promote its beef and veal products in the intra- and extra-EU markets. The main problem is the shape and value of support for agri-food products in the context of the international trade liberalisation process.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.301-311,tab.,bibliogr.

Contributors

 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Analiza rynków rolnych w Polsce. (2006). Materiał na konferencję „Mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w Polsce” organizowaną przez Senacką Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, kwiecień.
 • Biuletyn Informacyjny ARR. (2004). 7 (157), lipiec .
 • Biuletyn Informacyjny ARR. (2006). 4 (178), kwiecień.
 • Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects. (2005). European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Manuscript completed in September.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005): Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe. (2006). 23, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, kwiecień.
 • Informacja o sytuacji na rynku rolnym w czerwcu 2006 r. z elementami tendencji rozwojowej. (2006). 7, ARR
 • International Trade Statistics 2005. (2006). WTO. Tryb dostępu: www.wto.org .
 • Komisja Europejska. (2006). tryb dostępu: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/beef/index_en.htm
 • Polska 2005. Raport o stanie handlu zagranicznego. (2005). MGiP, Warszawa.
 • Regions, Statistical Yearbook 2004. (2004). EUROSTAT, European Communities.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (2005). GUS, Warszawa.
 • Roczniki statystyczne. (1970 do 2005 passim). GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ze zmianami, w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny. (1999a).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999r. ze zmianami, ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych. (1999b).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny. (2005).
 • Rymarczyk J. (2005): Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE, Warszawa.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 30, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, maj 2006
 • Rynek pasz. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe. (2006). 19, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, kwiecień.
 • Statistics in focus, 21/2005. (2005). Linda Harley (red.), EUROSTAT, European Communities.
 • Survey of EU cattle populations in December 2004 and production forecasts for 2005. (2005). [W:] Statistics in focus, Agriculture and fisheries, 21/2005, Linda Harley (red.), EUROSTAT, European Communities.
 • Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Rynek wołowiny i cielęciny. (2006). 25, MriRW, Warszawa.
 • Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Rynek mięsa wieprzowego. (2006). 25, MriRW, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-3e64ee70-b299-4587-b8a4-d02207603095
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.