Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12[27] | 2 |

Article title

Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011

Authors

Content

Title variants

EN
Tendencies in the pig meat production and foreign trade in Poland in 1990-2011

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zmiany w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Polska od 2008 r. jest importerem netto wieprzowiny i ujemne saldo obrotów handlowych się powiększa.
EN
An analysis, based on empirical data for the period of 1990-2011, presents changes in production, consumption and foreign trade in pig meat and its products. Since 2008 Poland has been a net importer of pig meat and its products.

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.77-85,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Agricultural Outlook 2011-2020. [2011]. OECD/FAO, Paryż-Rzym.
 • Ewolucja rynku mięsa i jej wpływ na proces transmisji cen, nr 73. [2007]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Ezekiel M. [1938]: The Cobweb Theorem. Quarterly Journal of Economics nr 53, ss. 255-280.
 • Ferris J.N. [2005]: Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press, East Lansing.
 • Hamulczuk M. [2007]: Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. [W:] Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego t. XVII.
 • Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. [1997]: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Małkowski J., Zawadzka D. [1995]: Wahania produkcji trzody chlewnej w Polsce i innych krajach. [W:] Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 389. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012. [2012]. GUS, Warszawa.
 • Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [2004, 2006, 2008, 2009]. SAEPR, FAMMU FAPA, Warszawa.
 • Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2010-2011 (wyniki rachunku symulacyjnego). [2012]. I. Augustyńska-Grzymek (red.). IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • Ritson Ch. [1977]: Agricultural Economics. Principles and Policy. Crosby Lockwood Staples, Londyn.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Nr 1-42. [2004-2012]. IERGŻ-PIB, Warszawa.
 • Tomek W.G., Robinson K.L. [2001]: Kreowanie cen artykułów rolnych. PWN, Warszawa.
 • Stańko S. [2008]: Tendencje w produkcji, handlu zagranicznym i konsumpcji wieprzowiny w Polsce w latach 1990-2007. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. X, z 4, ss. 401-404.
 • Stańko S. [2012]: Zmiany na podstawowych rynkach produktów zwierzęcych - rynek trzody chlewnej. Maszynopis Zakładu Ekonomiki Rolnictwa Katedry Ekonomiki Rolnictwa i MSG SGGW, Warszawa.
 • World Agricultural Outlook 2011. [2011]. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI). Iowa State University, Ames.
 • Woś A. [1996]: Podstawy agrobiznesu. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-4085207f-74c7-4d4a-908f-5ac6c30191be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.