Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 15 |

Article title

Uwarunkowania strategii rozwoju polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Conditions for strategy of Polish agricultural development in the EU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu poddano analizie pozycję rolnictwa polskiego w Unii Europejskiej (25). Ma to stanowić podstawę wyjścia do konstruowania strategii jego rozwoju. Mówiąc o strategii miano na myśli strategię w ujęciu pozycja, czyli umiejscowienie polskiego rolnictwa na tle rolnictwa państw Unii. Pod względem poziomu myślano o strategii funkcjonalno-operacyjnej obejmującej podejmowanie decyzji, które ukierunkowują działania w obszarze wsi i rolnictwa. Rolnictwo polskie już obecnie stanowi ważną część rolnictwa Unii, a po podwyższeniu produkcyjności roślin i zwierząt do poziomu średniego w Unii, pozycję tę jeszcze bardziej poprawi.
EN
Poland as a member state of the EU follows the Common Agricultural Policy with limitations resulting from the accession treaty. Rural areas and agriculture play an important role in Poland. Rural areas comprise 93.2 % of country’s area and are populated with 38.5% of the total population. For a significant part of the rural population, working and gaining income from agriculture are the base of existence. Polish agriculture has a high position in the EU in production of basic plant and animal products both in absolute terms and per capita. Increase in productivity (plants and animals), which at present is low in Poland, will improve this position. In view of the existing agricultural theories and practice, the highest possibility for development is sustainable agriculture, which is also aimed at in the other EU countries. Traditional and more ecological agriculture both will continue to exist. The latter, albeit showing strong growth, still has a limited position.

Keywords

Year

Volume

15

Physical description

s.143-151,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

References

 • Kapusta F. (2003): Potrzebna strategia rozwoju polskiego rolnictwa. [W:] Działalność rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Kapusta F. (2005): Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce (wybrane zagadnienia). [W:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR, Warszawa.
 • Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (2002). MRiRW, MŚ, Warszawa.
 • Mintzberg H. (1995): Five PS for Strategy. [W:] The Strategy Process. H. Mintzberg, J.B. Quinn, S. Goshal (eds.), Prentice Hall, Hertfordshire.
 • Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. (2003). J. Wilkin (red.). Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (2005). GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004. (2004). GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005. (2005). GUS, Warszawa.
 • Sołtysiak U. (1998): Rolnictwo ekologiczne. [W:] Encyklopedia agrobiznesu, A. Woś (red.). Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Ustawa z 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym. (2001). Dz U nr 38, poz. 452.
 • Wilkin J. (2004): Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Wieś i Rolnictwo 2.
 • Woś A. (1998): Rolnictwo zrównoważone. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. A. Woś (red.). Fundacja Innowacja, Warszawa.

Notes

PL
Rekord w opracowaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-45f0e409-c5b8-4e86-aa29-b46fa787c081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.