Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14[29] | 2 |

Article title

Charakterystyka wybranych systemów pakowania mięsa w odniesieniu do preferencji konsumentów i aspektów ekonomicznych

Content

Title variants

EN
Characteristics of selected meat packaging systems in relation to consumer preferences and economic aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rosnące wymagania konsumentów, dotyczące świeżego mięsa skłaniają producentów do wykorzystywania różnych systemów pakowania. Stosowanie opakowań jednostkowych mięsa jest też niezbędne ze względu na konieczność ograniczenia prac na zapleczach sklepów, związanych z podziałem i przepakowaniem mięsa. Stąd też obserwuje się na rynku wzrost udziału opakowań Case-Ready, czyli opakowań małych porcji detalicznych, stosowanych m.in. w systemach pakowania próżniowego i z modyfikowaną atmosferą. Opakowania te w znacznym stopniu pozwalają przedłużyć trwałość produktu, co umożliwia wydłużenie czasu magazynowania, transportu oraz ekspozycji w ladach sklepowych. Dodatkową korzyścią dla producentów jest zwiększenie atrakcyjności produktu dla konsumentów poprzez zachowanie czerwonej barwy mięsa. Niektóre z opakowań mogą też zmniejszyć straty surowca w czasie przechowywania, wynikające z powstającego wycieku, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia strat ekonomicznych.
EN
Growing consumer requirements for fresh meat compel producers to use various packaging systems. The use of individual packages of meat is necessary because of the need to reduce the work in the back of the retail store, related to the cutting and meat repackaging. Because of that, the market of Case-Ready packaging is growing. Case-Ready can be used in vacuum and modified atmosphere packaging. These packages allow to prolong the shelf life of the meat, with longer storage and display time. An additional benefit for producers is increased attractiveness of the product for consumers by maintaining the red color. Packaging can also reduce the drip loss, thereby contributing to a reduction in economic losses.

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Physical description

s.203-213,tab.,bibliogr.

Contributors

author
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawie
author
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawie
author
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawie
author
 • Zakład Dietetyki, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
author
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Andrzejewska O. [2009]: Opakowania: innowacje dla wszystkich. Fresh & cool market nr 10, ss. 32-34.
 • Anonim [2007]: MAP technology called revolutionary. Fleischwirtschaft International nr 22, ss. 7-8.
 • Anonim [2008]: Porównanie opakowań typu MAP i skin. Mięso i Wędliny nr 2, ss. 32-34.
 • Belcher [2006]: Industrial packaging developments for the global meat market. Meat Science nr 9(74), ss.143-148.
 • Bingol B.E., Ergun O. [2011]: Effects of modified atmosphere packaging (MAP) on the microbiological quality and shelf life of ostrich meat. Meat Science nr 4(88), ss. 774-785.
 • Bjřrlykke G. A., Roth B., Sřrheim O., Kvamme B.O., Slinde E. [2011]: The effects of carbon monoxide on Atlantic salmon (Salmo salar L.). Food Chemistry nr 127, ss. 1706-1711.
 • Borowy T., Kubiak M.S. [2008a]: Opakowania aktywne i inteligentne – nowe spojrzenie w przyszłość. Gospodarka Mięsna nr 3, ss. 32-34.
 • Borowy T., Kubiak M.S. [2008b]: Systemy pakowania mięsa i przetworów mięsnych – pakowanie próżniowe. Część I. Gospodarka Mięsna nr 8, ss. 54-56.
 • Borowy T., Kubiak M.S. [2008c]: Systemy pakowania mięsa i przetworów mięsnych – pakowanie w atmosferze gazów ochronnych. Część II. Gospodarka Mięsna nr 9, ss. 26-28.
 • Borowy T., Kubiak M.S. [2008d]: Pakowanie mięsa ciepłego w systemie Pi – VAC. Gospodarka Mięsna nr 12, ss. 20-22.
 • Brooks C. [2007]: Beef Packaging. Beef fact. Product Enhancement. [Tryb dostępu:] http://beefresearch.org/CMDocs/BeefResearch/Beef%20Packaging.pdf. [Data odczytu: luty 2014].
 • Carpenter C., Cornforth D.P., Whittier D. [2001]: Consumer preferences for beef colour and packaging did not affect eating satisfaction. Meat Science nr 4(57), ss. 359-363.
 • Clausen I., Jakobsen M., Ertbjerg P., Madsen N.T. [2009]: Modified atmosphere packaging affects lipid oxidation, myofibrillar fragmentation index and eating quality of beef. Packaging Technology Science nr 22, ss. 85-96.
 • Fernández-López J., Sayas-Barberá E., Muñoz T., Sendra E., Navarro C., Pérez-Alvarez J.A. [2008]: Effect of packaging conditions on shelf-life of ostrich steaks. Meat Science nr 1-2(78), ss. 143-152.
 • Jakobsen M., Bertelsen G. [2000]: Colour stability and lipid oxidation of fresh beef. Development of a response surface model for predicting the effects of temperature, storage time, and modified atmosphere composition. Meat Science nr 1(54), ss. 49-57.
 • Jayasingh P., Cornforth D. P., Carpenter C. E., Whittier D. [2001]: Evaluation of carbon monoxide treatment in modified atmosphere packaging or vacuum packaging to increase color stability of fresh beef. Meat Science nr 1(59), ss. 317-324.
 • Jeong J.Y., Claus J. R. [2010]: Color stability and reversion in carbon monoxide packaged ground beef. Meat Science nr 7(85), ss. 525-530.
 • Jeong J.Y., Claus J.R. [2011]: Color stability of ground beef packaged in a low carbon monoxide atmosphere or vacuum. Meat Science nr 1(87), ss. 1-6.
 • Kołczak T. [2008]: Jakość wołowiny. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość nr 56, ss. 5-22.
 • Kondratowicz J. [2000]: Wykorzystanie niskich temperatur w konserwacji produktów żywnościowych. Chłodnictwo nr 6, ss. 32-35.
 • Kondratowicz J. [2001]: Nowe technologie zastosowania skroplonego azotu w przemyśle spożywczym. Chłodnictwo nr 12, ss. 42-44.
 • Kozak W., Cierpiszewski R. [2010]: Opakowania aktywne. Przemysł spożywczy nr 10, ss. 54-57.
 • Lagerstedt A., Lundström K., Lindahl G. [2011]: Influence of vacuum or high-oxygen modified atmosphere packaging on quality of beef M. longissimus dorsi steaks after different ageing times. Meat Science nr 2(87), ss. 101-106.
 • Lund M.N., Christensen M., Fregil L., Hviid M.S., Skibsted L.H. [2008]: Effect of high-oxygen atmosphere packaging on mechanical properties of single muscle fibres from bovine and porcine longissimus dorsi. European Food Research and Technology nr 227, ss. 1323-1328.
 • Lund M.N., Lametsch R., Hviid M.S., Jensen O.N., Skibsted L.H. [2007]: High-oxygen packaging atmosphere influences protein oxidation ad tenderness of porcine longissimus dorsi during chill storage. Meat Science nr 1(77), ss. 295-303.
 • Mancini R.A., Hunt M.C. [2005]: Current research in meat color. Meat Science nr 71, ss. 100-121.
 • Mancini R.A., Suman S.P., Konda M.K.R., Ramanathan R. [2009]: Effect of carbon monoxide packaging and lactate enhancement on the color stability of beef steaks stored at 1 degrees C for 9 days. Meat Science nr 4(81), ss.71-76.
 • McMillin K.W. [2008]: Where is MAP Going? A review and future potential of modified atmosphere packaging for meat. Meat Science nr 8(80), ss. 43-65.
 • Meat Standard Australian - MSA [2010]: Tips & tools. [2010]. Meat Standards Australia. Meat & Livestock Australia Limited, ss. 3-16.
 • Obidzińska E., Andrzejewska O. [2012]: Mięsne metamorfozy. Fresh & Cool Market nr 2-3. [Tryb dostępu:] www.fcmarket.pl/spis/55c-spis.html. [Data odczytu: marzec 2014].
 • Opinion of the Scientific Committee on Food on the use of carbon monoxide as component of packaging gases in modified atmosphere packaging for fresh meat, adopted on 13 December 2001.
 • Ramamoorthi L., Toshkov S., Brewer M.S. [2009]: Effects of carbon monoxide-modified atmosphere packaging and irradiation on E. coli K12 survival and raw beef quality. Meat Science nr 3(83), ss. 358-365.
 • Ripoll G., Albertí P., Casasús I., Blanco M. [2013]: Instrumental meat quality of veal calves reared under three management systems and color evolution of meat stored in three packaging systems. Meat Science nr 2(93), ss. 336-343.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa [2013]. GUS, Warszawa, ss. 294.
 • Rudhard H. [2000]: Packaging and storage of fresh meat in controlled atmosphere. Anwendungstechnische Blätter, Monachium, ss. 76-75.
 • Rudy M., Zin J., Głodek E. [2007]: Wpływ składu modyfikowanej atmosfery na trwałość mięsa i wędlin podczas chłodniczego przechowywania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia nr 1, ss. 79-84.
 • Salvage B. [2005]: Packaging technology, tracking European packaging trends. The National Provisioner October, ss.130–135.
 • Schönfeldt H.C., Strydom P.E. [2011]: Effect of age and cut on tenderness of South African beef. Meat Science nr 3(87), ss. 206-218.
 • Seyfert M., Mancini R.A., Hunt M.C., Tang J., Faustman C. [2007]: Influence of carbon monoxide in package atmospheres containing oxygen on colour, reducing activity, and oxygen consumption of five bovine muscles. Meat Science nr 3(75), ss. 432-442.
 • Sørheim O., Hildrum K.I.[2002]:Muscle stretching techniques for improving meat tenderness. Trends in Food Science & Technology nr 4(13), ss. 127-135.
 • Stańko S. [2012]: Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego nr 12(2), ss. 77-85.
 • Wezemael L.V., Ueland Ø., Verbeke W. [2011]: European consumer response to packaging technologies for improved beef safety. Meat Science nr 9(89), ss. 45-51.
 • Wilkinson B.H.P., Janz J.A.M., Morel P.C.H., Purchas R.W., Hendriks W.H. [2006]: The effect of modified atmosphere packaging with carbon monoxide on the storage quality of master-packaged fresh pork. Meat Science nr 8(73), ss. 605-610.
 • Zmarlicki S. [2000]: Proces w zakresie pakowania żywności w modyfikowanej atmosferze oraz pakowania aktywnego. Przemysł Spożywczy nr 11, ss. 31-35.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-from-agro-47486c41-8e2e-4a4e-99ce-76f3dfd000b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.